Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Urząd Stanu Cywilnego

Pliki do pobrania dostępne są na stronie wzory wniosków.


Akt urodzenia - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego


Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego


Akt zgonu - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego


Zaświadczenie o stanie cywilnym


Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa – rejestracja noworodka


Akt urodzenia – sporządzenie aktu urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim – rejestracja noworodka – uznanie ojcostwa przy rejestracji dziecka


Uznanie ojcostwa dziecka


Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa przed duchownym - ślub wyznaniowy ze skutkami cywilnoprawnymi - ślub konkordatowy


Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny


Akt urodzenia – transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia - przeniesienie zagranicznego aktu urodzenia do rejestru stanu cywilnego


Akt małżeństwa – transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa- przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa do rejestru stanu cywilnego


Akt zgonu – transkrypcja zagranicznego aktu zgonu- przeniesienie zagranicznego aktu zgonu do rejestru stanu cywilnego


Akt zgonu – sporządzenie aktu zgonu


Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa za granicą


Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego


Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego / Złote Gody


Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia


Zmiana nazwiska dziecka w wyniku zawarcia małżeństwa przez matkę dziecka z mężczyzną, który nie jest ojcem dziecka


Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska


Zmiana nazwiska po rozwodzie


Akt urodzenia – odtworzenie aktu urodzenia sporządzonego za granicą


Akt małżeństwa – odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą


Akt zgonu – odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą