Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2014

PDFuchwała nr 574-2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2014r..pdf w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerczów
PDFuchwała nr 573-2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2014r..pdf w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2015r.
PDFuchwała nr 572-2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2014r..pdf w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2015r.

PDFUchwała Nr 293 -2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 sierpnia 2014 r.pdf w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Świerczów

PDFUchwała Nr 206-2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 maja 2014 r.pdf  w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Świerczowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Świerczów z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

PDFUchwała Nr 139-2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 kwietnia 2014 r..pdf w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2013 rok.

PDFUchwała Nr 31-2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 stycznia 2014 r.pdf w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świerczów