Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Miejsce załatwienia sprawy:
Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Brzeska 48, pokój nr 4
46-112 Świerczów

tel. +48 77 419 61 70, +48 77 419 61 79
faks +48 77 419 61 84
e mail: 

Sposób załatwienia sprawy:

Przyjęcie oświadczenia o zmianie nazwiska po rozwodzie.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego;

  • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.

Opłata:
Opłata skarbowa:

  • za przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego – 11 zł

Płatności można dokonać:

  • gotówką

  • przelewem na konto: 

Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

Bank Spółdzielczy w Świerczowie 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017 podając w tytule przelewu rodzaj czynności, za którą została uiszczona opłata skarbowa oraz dane wnioskodawcy.

Czas załatwienia sprawy:

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa przyjmowane jest w dniu wstawienia się do USC.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje:

W ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
Zmiana nazwiska po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego może nastąpić w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.
Zmiana imienia i/lub nazwiska na podstawie przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Kategoria archiwalna: A