Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uznanie ojcostwa dziecka

Miejsce załatwienia sprawy:

Dziecko można uznać w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie Polski.

Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Brzeska 48, pokój nr 4
46-112 Świerczów

tel. +48 77 419 61 70, +48 77 419 61 79
faks +48 77 419 61 84
e mail: 

Sposób załatwienia sprawy:

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa dziecka składają rodzice osobiście do wybranego Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymagane dokumenty:

W przypadku przyjęcia oświadczenia przed sporządzeniem i po sporządzeniu aktu urodzenia dziecka wymagane są dowody osobiste rodziców.

Opłata:

  • Za każdy odpis skrócony - 22 zł

  • Przyjęcie uznania ojcostwa jest bezpłatne.

Czas załatwienia:

W dniu stawienia się.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dodatkowe informacje:

Można uznać ojcostwo dziecka, jeśli nie pochodzi ono z małżeństwa lub w stosunku do którego zostało zaprzeczone ojcostwo.

Do skuteczności uznania konieczne jest, aby matka dziecka potwierdziła, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.
Do uznania dziecka poczętego matka dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o ciąży.

Osoba, która ukończyła lat 16 a nie ukończyła lat 18 oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa może złożyć tylko przed sądem opiekuńczym.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Jeżeli w chwili uznania ojcostwa dziecko ukończyło już trzynasty rok życia, potrzebne jest  także wyrażenie zgody przez dziecko osobiście na zmianę nazwiska wynikającą z uznania ojcostwa

Zgodnie z art.62 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (ustawa z 25.02.1964 r, Dz.U.Nr 9, poz.59 z późn. zm):

  • Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki.

  • Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa. Domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.

Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenia ojcostwa

Kategoria archiwalna: A