Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
 
Urząd Gminy w Świerczowie
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
, www.swierczow.pl
Symbol
6724 Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 
Wydział
 
Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
Opis sprawy
 
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego
Kogo dotyczy
 
Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego może wystąpić każda osoba zainteresowana przeznaczeniem działki.
 
Wymagane dokumenty
 
Miejsce składania pism
 
Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
Termin i sposób załatwienia
 
7 dni zgodnie z Art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.
Opłaty
 
17 zł
Formy płatności Kasa urzędu: Urzędu Gminy w Świerczowie , ul.Brzeska 48, pokój nr 8, w godz. 7.10 - 15.00
Rachunek bankowy: Urzędu Gminy w  Świerczowie
 BS Świerczów
Nr konta: 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017
Podstawa prawna
 
Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
Tryb odwoławczy
Zgodnie z Art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r, Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zgodnie z Art.141 § 2 zażalenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
Inne informacje
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obejmują 100% powierzchni terenu Gminy Świerczów. Odbiór zaświadczenia może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem poczty. O formie odbioru decyduje wnioskodawca.
 
Kontakt: ,       
             tel: 774196179 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Łukasz Gienieczko
Data wytworzenia: 2012-05-23