Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
 
Urząd Gminy w Świerczowie
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
, www.swierczow.pl
Symbol
6724 Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 
Wydział
 
Referat Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego
Opis sprawy
 
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Kogo dotyczy
 
Z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego może wystąpić każda osoba zainteresowana przeznaczeniem działki.
Wymagane dokumenty
 
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego
W razie ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo wydane osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.
Miejsce składania pism
 
Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
Termin i sposób załatwienia
 
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r, Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
 
Opłata skarbowa za wydanie wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego: od wypisu : do 5 stron – 30 zł; powyżej 5 stron – 50 zł od wyrysu : za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł jednakże nie więcej niż 200 zł. Podstawa prawna pkt 51 częśći I Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r Nr 225, poz. 1635 z późn. zm)
Formy płatności Kasa urzędu: Urzędu Gminy w Świerczowie , ul.Brzeska 48, pokój nr 8, w godz. 7.10 - 15.00
Rachunek bankowy: Urzędu Gminy w  Świerczowie
 BS Świerczów Nr konta: 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017
Podstawa prawna
 
Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r, Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami).
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
 
Inne informacje
Na terenie Gminy Świerczów plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje 100% powierzchni terenów gminy. Wraz z otrzymaniem wypisu i wyrysu z planu miejscowego można równocześnie uzyskać informacje o potrzebnych dokumentach w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla konkretnej inwestycji. W takim przypadku należy wpisać we wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego również rodzaj planowanej inwestycji, opisać jej lokalizację i charakterystyczne parametry.
 
Kontakt:
  tel: 774196179


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Witold Żurkowski
Data wytworzenia: 2012-05-23