Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaświadczenia w sprawach podatkowych

 

 bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
Urząd Gminy w Świerczowie
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
, www.swierczow.pl
 
ZAŚWIADCZENIA W SPRAWACH PODATKOWYCH
Podstawa prawna
1. Art. 306a, 306b,306c, 306d, 306e, 306f, 306g, 306h, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Miejsce załatwienia sprawy
Referat Finansowy pok. nr 8; w godz. 7:15 – 16:15 (poniedziałek) w godz. 7:15 – 15:15 (wtorek, środa, czwartek); w godz. 7:15 – 14:15 (piątek)
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Formularz do pobrania
Nie dotyczy
Opłaty
1. Opłata skarbowa w wysokości 21,00 zł. od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
2. Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł. od innych zaświadczeń /z uwzględnieniem zwolnień z art. 2 i art.7 - ustawy o opłacie skarbowej/
Formy płatności Rachunek bankowy: Urzędu Gminy w  Świerczowie
 BS Świerczów Nr konta: 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017 lub w bezpośrednio w Urzędzie wyłącznie za pomocą karty płatniczej
Tryb załatwienia sprawy
Wydanie zaświadczenia lub odmowa jego wydania
Termin załatwienia sprawy
Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Organ podatkowy, który nie może wydać zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści, odmawia wydania zaświadczenia w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Tryb odwoławczy
Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Świerczów w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia
Inne informacje
Dokumenty urzędowe:
- Ewidencja i rejestry podatkowe
Opracował/a
Paulina Fikier

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Paulina Fikier
Data wytworzenia: 2019-01-29