Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Przetargu nieograniczonego na Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego ,Szkoły Podstawowej Nr 4 Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Micki

 

Świerczów, dnia 06.12.2012 r.

RIM.271.16.2012Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn.
„Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świerczów do Przedszkola Integracyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 4, Środowiskowego Domu Samopomocy i Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Namysłowie” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 

Ofertę nr 4

Transport Osobowy, Przewóz Dzieci

Usługi Turystyczne

Stanisław Nalepa

ul. Brzeska 2B, 46-112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.

Cena: 1,80 zł/km brutto (jeden złoty 80/100) - najniższa cena

 Ponadto zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1

MAJAPOL Sp. z o.o.

Dąbrowa, ul. Kluczborska 31

46-112 Świerczów

Kryterium – cena; łączna ilość punktów 90

Oferta nr 2

Firma Wielobranżowa

„Bartosz Dorociak”

46-113 Wilków, ul. Kolejowa 34

Kryterium – cena; łączna ilość punktów 78,2

Oferta nr 3

AM CONSULTING

Anna Majda

45-680 Opole, ul. Małgorzaty 9

Kryterium – cena; łączna ilość punktów 90.0

Ustalam termin podpisania umowy po upływie dziesięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji

 

       Z-ca Wójta

mgr Teresa Cieplik