Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gminazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny

 

Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.16.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gminazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt “Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 1 - Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z zastosowaniem innowacyjnych form nauczania opartych na materiałach multimedialnych z języka polskiego w klasach I i III w łącznym wymiarze 120 godzin, 2 godziny tygodniowo jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 7
Krystyna Żurkowska
ul. Szkolna 5/2
46 – 112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 7 200,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dwieście zł 00/100) - najniższa cena
 
Ponadto zostały złożone następujące oferty:
 
Oferta nr 3
Anna Mufazałów
ul. Podleśna 4 H
46-100 Namysłów
Kryterium - cena; łączna ilość punktów 85,7
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
  

     
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.16.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gminazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt “Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 2 - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zastosowaniem innowacyjnych form nauczania opartych na materiałach multimedialnych z języka angielskiego w klasach I, II i III
w łącznym wymiarze 360 godzin, 2 godziny tygodniowo  jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 5
Agnieszka Idasiak
ul. Konopnickiej 18
46-100 Namysłów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 25 200,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
  
 
 
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 

  
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.16.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gminazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt “Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 3 - Zajęcia dodatkowe – kółka językowe z zastosowaniem innowacyjnych form nauczania opartych na materiałach multimedialnych z języka angielskiego w klasach I, II i III
w łącznym wymiarze 120 godzin, 2 godziny tygodniowo jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 5
Agnieszka Idasiak
ul. Konopnickiej 18
46-100 Namysłów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 8 400,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy czterysta zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
  
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 

 
  
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.16.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gminazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt “Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 4 - Zajęcia dodatkowe – kółka językowe z zastosowaniem innowacyjnych form nauczania   opartych na materiałach multimedialnych z języka niemieckiego w klasach I, II i III
w łącznym   wymiarze 120 godzin, 2 godziny tygodniowo jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 2
Barbara Grabowska
ul. Główna 8 Bąkowice
46-112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 8 400,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy czterysta zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednara
 

Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.16.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gminazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt “Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 5 - Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z zastosowaniem innowacyjnych form nauczania opartych na materiałach multimedialnych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (matematyka i fizyka) w klasach I, II i III w łącznym wymiarze 120 godzin, 2 godziny tygodniowo jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 1
Piotr Siwik
Siemysłów 85
46-146 Domaszowice


Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 8 400,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy czterysta zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 
 
 
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 
 

Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.16.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gminazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt “Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 6 - Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z zastosowaniem innowacyjnych form nauczania     opartych na materiałach multimedialnych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych (chemia, biologia, geografia)w klasach I, II i III w łącznym wymiarze 120 godzin, 2 godziny tygodniowo jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 4
Anna Rosińska
ul. Wały Jana Pawła III 1c/6
46-100 Namysłów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 8 400,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy czterysta zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 
 
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 

 
 
 
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.16.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I-III Publicznego Gminazjum w Świerczowie; Gmina Świerczów; projekt “Wyrównywanie szans uczniów gimnazjów wiejskich Opolszczyzny” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 7 - Doradztwo zawodowo-edukacyjne dla uczniów klas III, w łącznym wymiarze 16 godzin   warsztatów i 48 godzin konsultacji indywidualnych jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 6
Ewelina Grzybek
ul. Kręta 6
46 -112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 4 480,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz