Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert dot. przetargu Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów;projekt Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji

 

Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.18.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.5 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 1 - zajęcia edukacyjne z zakresu obsługi komputera, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach w wymiarze łącznie 70 godzin, czas trwania godziny zajęć 45 minut, jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 3
Cezary Zając
ul. Szkolna 6a/3
46-112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 4 200,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz

  
 
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.18.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.5 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 2 - rodzinne edukacyjne lekcje języka niemieckiego, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach w wymiarze łącznie 70 godzin, czas trwania godziny zajęć 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 4
Manuela Walczok
Jagienna 56
46-034 Pokój

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 4 200,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 
 

 
 
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.18.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.5 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 3 -  rodzinne edukacyjne lekcje języka angielskiego, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach w wymiarze łącznie 70 godzin, czas trwania godziny zajęć 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 5
Magdalena Gorczyńska
ul. Sejmowa 2B/7
46-112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 4 200,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 
 

 
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.18.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.5 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 4 - zajęcia edukacyjne - rękodzielnictwo, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach w wymiarze łącznie 70 godzin, czas trwania godziny zajęć 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 2
Renata Boduch
ul. Brzeska 77
46-112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 4 200,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
 
 
 
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.18.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.5 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 5 - zajęcia edukacyjne - teatralne, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach w wymiarze łącznie 70 godzin, czas trwania godziny zajęć 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 1
Aneta Garkut
ul. Konopnickiej 10
46-037 Karłowice

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 4 200,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz
  

 
 
Świerczów, dnia 17.10.2012 r.
RIM.271.18.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach; Gmina Świerczów; projekt “Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.5 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w części 6 - zajęcia edukacyjne z pedagogiem, w Szkole Podstawowej w Bąkowicach w wymiarze łącznie 3 godziny, czas trwania godziny zajęć 45 minut jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 2
Renata Boduch
ul. Brzeska 77
46-112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 180,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt zł 00/100) - najniższa cena
 
Nie złożono innych ofert.
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz