Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot przetarg na Zaciągniecie kredytu w kwocie 396.000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 roku

 

Świerczów, dnia 10.10.2012 r.
RIM.271.15.2012
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn.Zaciągniecie kredytu w kwocie 396.000,00 zł na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Gminy Świerczów w 2012 rokujako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 1
Bank Spółdzielczy w Wołczynie
ul. Opolska 5
46-250 Wołczyn
 
Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena: 51 176,49 zł ( pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt sześć 49/100 PLN zł brutto) - najniższa cena
 
 Ponadto zostały złożone następujące oferty:
 
Oferta nr 2
Bank Spółdzielczy w Namysłowie
Plac Wolności 12
46-100 Namysłów
Oddział w Świerczowie                                                      
46-112 Świerczów ul. Brzeska 30
Kryterium – cena; łączna ilość punktów  98,37
 
Nie odrzucono żadnych ofert
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
                                                                                         Wójt Gminy Świerczów
                                                                                                 Barbara Bednarz