Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu pn Sukcesywny zakup (bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych

 

Świerczów, dnia 10.10.2012 r.
RIM.271.14.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. Sukcesywny zakup (bezpośrednie tankowanie autobusu ,samochodu ,ciągnika, samochodów OSP) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do   3 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2012r.” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
 Ofertę nr 1
P.P.H.U. ’’JAWIS’’ Hurt – Detal
Sklep Wielobranżowy & Stacja Paliw
Wiesława Jedlińska
Ul. Brzeska 51, 46-112 Świerczów
 
Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
Cena 5,74 zł / 1 litr  ( słownie pięć złoty  74/100 brutto za jeden litr ) – najniższa cena 
 
Brak innych ofert.
 
 
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.
 
 
 
 Wójt Gminy Świerczów
     Barbara Bednarz