Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca przetargu pn. Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach transportowych Urzędu Gminy w

 
Świerczów, dnia 16.11.2011 r.


RIM.271.3.2011

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn.Sukcesywny zakup(bezpośrednie tankowanie autobusu, samochodu, ciągnika) oleju napędowego właściwego do warunków klimatycznych do zastosowania w środkach  transportowych Urzędu Gminy w Świerczowie w ilości do   5 000 litrów w terminie do dnia 31.12.2011r.”  

 jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 1
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

Halina Gienieczko
Starościn, ul. Podlaska 8
46-112 Świerczów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.

Cena  5,52 zł / 1 litr  ( słownie: pięć złotych 52/100 brutto za jeden litr ) – najniższa cena

Brak innych ofert.
Ustalam termin podpisania umowy na dzień 17.11.2011 r.


Wójt Gminy

      Barbara Bednarz