Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najlepszej oferty dotycząca przetargu Dostawa oleju opałowego ......

Świerczów, dnia 07.10.2011 r.
RIM.271.2.2011

 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


         Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn.Dostawa oleju opałowego do kotłów grzewczych w budynkach GOK,Publicznego Gimnazjum   i Przedszkola w Świerczowie oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie w ilości do  50 000 l”

 

  1. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

 
Ofertę nr 3
„PETROL” S-ka z o.o
ul. 1 Maja 90
55-080 Kąty Wrocławskie

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.

Cena 3,67 zł / 1 litr  ( słownie trzy  67/100 brutto za jeden litr ) – najniższa cena 

 Ponadto zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1
P.H.U. „PETROMEX”
Mgr inż. Janusz Kisielewski
45- 129 Opole, ul. Kępska 2
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 95,08; łączna ilość punktów 95,08
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„BIS” Józef Szyszka i Jerzy Szyszka
Ul. Namysłowska 7
63- 640 Bralin 
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 94,59; łączna ilość punktów 94,59

 

Ustalam termin podpisania umowy po upływie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

 

 
 
Z upoważnienia Wójta

    mgr Irena Łytka

    Sekretarz Gminy