Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy przetargu Budowa kanalizacji saniternej we wsi Świerczów

Świerczów, dnia 30.03.2011 r.


RIM.271.1.2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami, Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Świerczów”

1. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Ofertę nr 6
Konsorcjum firm:
1. MPM Development Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 1, 46-100 Namysłów
2. Firma Ogólnobudowlana – Paweł Wróbel
ul. Czesława Miłosza 8c/2, 46-100 Namysłów

Wybrana oferta przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymała największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.

Cena 3 668 798,79 zł (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt osiem siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 79/100) - najniższa cena

Ponadto zostały złożone następujące oferty:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
„Hydromont”
inż. Jan Olszewski
ul. Wrocławska 62, 45-701 Opole
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 86,0; łączna ilość punktów 86,0

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Budowlane
„COMPLEX-BUD”
ul. Wiśniowa 2, 55-230 Jelcz-Laskowice
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 68,9; łączna ilość punktów 68,9

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Montażowo-Usługowo-Handlowe
„Lech-Instal” Lesław Chort
Myśliborzyce 14b, 49-314 Pisarzowice
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 71,4; łączna ilość punktów 71,4

Oferta nr 4
Zakład Instalacji Sanitarnych c.o. i gaz
Didyk Andrzej
Zielęcice, ul. Rzemieślnicza 12, 49-318 Skarbimierz
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 82,9; łączna ilość punktów 82,9

Oferta nr 5
Wodgaz Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 54A, 45-802 Opole
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 76,0; łączna ilość punktów 76,0

Oferta nr 7
Konsorcjum Firm:
1. Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich Sp. z o.o.
ul. Melioracyjna 3, 57-200 Ząbkowice Śląskie
2. Zakład Inżynierii Sanitarnej „WINSAN”
L. Walkiewicz, Z. Warwarko Sp. j.
ul. 3-go Maja 8B, 57-410 Ścinawka Średnia
3. „JATAX” Sp. z o.o.
ul. Świerkowa 24, 57-300 Kłodzko
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 81,2; łączna ilość punktów 81,2

Oferta nr 8
Przedsiębiorstwo „RURBET” Sp. z o.o.
46-021 Brzezie k/Opola
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 80,2; łączna ilość punktów 80,2

Oferta nr 10
Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD”
ul. Jesionowa 5, 45-409 Opole
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 74,6; łączna ilość punktów 74,6

Oferta nr 11
Energy Investors Sp. z o.o.
ul. Wiejska12, 00-490 Warszawa
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 81,5; łączna ilość punktów 81,5

Oferta nr 12
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „KAMEL”
Justyna Dudzic
ul. Władysława Łokietka 28/1, 49-300 Brzeg
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 70,1; łączna ilość punktów 70,1

Oferta nr 13
Sem Bau Polska Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 16, 47-180 Izbicko
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 73,7; łączna ilość punktów 73,7

Oferta nr 14
JAMPO S.C.
Ul. Zachodnia 5, 55-330 Błonie
Kryterium – cena; otrzymana ilość punktów 76,8; łączna ilość punktów 76,8


2. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zmianami oferta nr 9 Firmy „Słowik” Janusz Słowik, ul. Żymierskiego 1B, Smarchowice Śląskie, 46-100 Namysłów została odrzucona ponieważ nie spełniała zapisu punktu 8.3, 8.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium nie została złożona w oryginale w Referacie Finansowym Urzędu Gminy oraz jest ważna od dnia 23 marca 2011 r. a winna być ważna od dnia 22 marca 2011 r. Ponadto ww. oferta nie posiadała załącznika nr 7 Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek (…)


Ustalam termin podpisania umowy po upływie siedmiu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.