Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁY 2024 R KADENCJA IX

UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 6 maj 2024 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Świerczów 
PDFUchwałaUCHWAŁA NR I/2/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 6 maj 2024 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świerczów​​​​​​
PDFUchwałaUCHWAŁA NR II/3/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 14 maja 2024 r.w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.
PDFProjekt || PDFUchwałaUCHWAŁA NR II/4/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.
PDFProjekt || PDFUchwałaUCHWAŁA NR II/5/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.
PDFProjekt || PDFUchwałaUCHWAŁA NR II/6/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.
PDFProjekt || PDFUchwałaUCHWAŁA NR II/7/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Społecznej Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji.
PDFProjekt || PDFUchwała


UCHWAŁA NR II/8/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerczów
PDFProjekt || PDFUchwałaUCHWAŁA NR II/9/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Świerczów
PDFProjekt || PDFUchwałaUCHWAŁA NR II/10/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Budżetu Rady Gminy Świerczów
PDFProjekt || PDFUchwałaUCHWAŁA NR II/11/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Świerczów
PDFProjekt || PDFUchwałaUCHWAŁA NR II/12/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Społecznej Rady Gminy Świerczów
PDFProjekt || PDFUchwałaUCHWAŁA NR III/13/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
PDFProjekt || PDFUchwałaUCHWAŁA NR III/14/20242024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 r.
PDFProjekt || PDFUchwałaUCHWAŁA NR III/15/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świerczów
PDFProjekt || PDFUchwałaUCHWAŁA NR IV/16/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok
PDFPROJEKT  || PDFUCHWAŁA
UCHWAŁA NR IV/17/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2023 rok
 PDFPROJEKT || PDFUCHWAŁA

 UCHWAŁA NR IV/18/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów wotum zaufania
PDFPROJEKT || PDFUCHWAŁAUCHWAŁA NR IV/19/2024RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 czerwca 2024 r.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium za 2023 rok
PDFPROJEKT || PDFUCHWAŁAUCHWAŁA NR IV/20/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
PDFPROJEKT || PDFUCHWAŁAUCHWAŁA NR IV/21/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 r. 
PDFPROJEKT || PDFUCHWAŁAUCHWAŁA NR IV/22/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 czerwca 2024 r.w sprawie zmiany zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły i zespołu szkolno-przedszkolnego
PDFPROJEKT || PDFUCHWAŁAUCHWAŁA NR IV/23/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 czerwca2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom
PDFPROJEKT || PDFUCHWAŁAUCHWAŁA NR IV/24/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świerczów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Świerczów, od dnia 1 września 2024 roku
PDFPROJEKT || PDFUCHWAŁAUCHWAŁA NR IV/25/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 czerwca 2024 r. uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Świerczów
PDFPROJEKT || PDFUCHWAŁAUCHWAŁA NR IV/26/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Świerczów
PDFPROJEKT || PDFUCHWAŁAUCHWAŁA NR IV/27/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Świerczów
PDFPROJEKT || PDFUCHWAŁAUCHWAŁA NR IV/28/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW  z dnia 24 czerwca 2024 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świerczów
PDFPROJEKT || PDFUCHWAŁAUCHWAŁA NR IV/29/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego
PDFPROJEKT || PDFUCHWAŁAUCHWAŁA NR IV/30/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Świerczów
PDFProjekt || PDFUCHWAŁA
UCHWAŁA NR IV/31/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 czerwca 2024 r w sprawie powołania Skarbnika Gminy Świerczów
PDFProjekt || PDFUCHWAŁAUCHWAŁA NR IV/32/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie potwierdzenia członkostwa Gminy Świerczów w stowarzyszeniu Grupa Rybacka „Opolszczyzna” w charakterze członka zwyczajnego stowarzyszenia
PDFPROJEKT || PDFUCHWAŁA