Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Świerczów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomomści


Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Świerczów  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Witold Żurkowski
Data wytworzenia: 2008 - 05 - 30

 

 

 

Świerczów 30.05.2008 r.
 
 
OGŁOSZENIE
 
      Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603)i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
(Dz. U. Nr 64, poz. 592 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 
 
 
ogłasza II (drugi)
przetarg ustny nieograniczony
 
 
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia gminy Świerczów podanych do publicznej wiadomości w dniu 28 stycznia 2008 roku.
 
 
 
L.p.
 
 Miejscowość
   Położenie
 
 Nr
 działki
 
 Pow.
 (ha)
 
 KW
 
 Opis
 nieruchomości
 przeznaczenie
 
 Forma  
 oddania
 
 Cena 
nieruchomości
 (zł) z VAT
 
 1.
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 Bąkowice
 
 
 
 
 
 Bąkowice
 
 158/11
 
 
 
 
 
 158/12
 
 0.0600
 
 
 
 
 
 0.0610
 
 brak
 
 
 
 
 
 44918
 
 Działka   
 niezabudowana,
 teren usług,   
 bez obciążeń
 i zobowiązań
 
 Działka  
 Zabudowana    
 budynkiem po 
 byłej zlewni
 mleka,
 teren usług,
 bez obciążeń
 i zobowiązań
 
 przetarg
 
 
 
 
 
 
 
 przetarg
 
  
  
   7990.00
 
 
 
 
 
 19950.00
  
 
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu  04 lipca 2008 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów w pokoju nr 5 I p.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 01 lipca 2008 r. na konto BS Świerczów 89889010240016117620030018 Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej.
Przetarg jest ważny, jeżeli jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.
Wylicytowana w przetargu cena płatna jest jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.