Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024 (kadencja IX)

PDFZARZĄDZENIE NR 0050/1/IX/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 9 maja 2024 r. w sprawie zapewnienia na obszarze Gminy Świerczów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 r.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/2/IX/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Górali w Dąbrowie
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/3/IX/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Górali w Dąbrowie
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/4/IX/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 14 maj 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Polskich Górali w Dąbrowie
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/5/IX/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 20 maja 2024 r.zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Górali w Dąbrowie
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/6/IX/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarza Gminy Świerczów
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/7/IX/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/8/IX/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/9/IX/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/10/IX/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2024 roku
PDFZarządzenie Nr 0050/11/IX/2024 Wójta Gminy Świerczów z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w 2024 r.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/12/IX/2024 Wójta Gminy Świerczów z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania strat w pasiece
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/13/IX/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Świerczów raportu o stanie Gminy Świerczów za 2023 rok
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/14/IX/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Górali w Dąbrowie
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/15/IX/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. kontroli w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego w Urzędzie Gminy Świerczów
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/16/IX/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/17/IX/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 4 czerwca 2024 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
PDFZARZĄDZENIE Nr 0050/18/IX/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 10 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Świerczów
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/19/IX/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/20/IX/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/21/IX/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 11 czerwca 2024 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2024 roku