Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o II sesji Rady Gminy w dniu 14 maj 2024r. (wtorek)

Przewodniczący Rady Gminy Świerczów

 

Świerczów, dnia 07.05.2024 r.

 

RG.0002.II.1.2024.MW

 

                                                                             Pan(i)

 

                                                                            ………………………………………..

 

                                                                       ………………………………………..

 

                                                                            ………………………………………..

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję w dniu 14 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 14:00, w budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Świerczowie II Sesję Rady Gminy.

 

 Proponowany porządek obrad sesji:  

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie protokołu obrad L sesji.
 4. Przyjęcie protokołu obrad I sesji.
 5. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz  
       o korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji,
 2. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji,
 3. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Budżetu Rady Gminy Świerczów
  i ustalenia przedmiotu działania tej komisji,
 4. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Świerczów i ustalenia przedmiotu działania tej komisji,
 5. w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Społecznej Rady Gminy Świerczów
  i ustalenia przedmiotu działania tej komisji,
 6. w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Świerczów
 7. w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Świerczów
 8. w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Budżetu Rady Gminy Świerczów
 9. w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Świerczów
 10. w sprawie wyboru przewodniczącego stałej Komisji Społecznej Rady Gminy Świerczów.

 

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

                                                                                Z poważaniem

                                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                                    Adrian Andruszków