Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Świerczów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości


Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Witold Żurkowski
Data wytworzenia: 2008-03-18

 

 

 

Świerczów 18.03.2008 r.
 
OGŁOSZENIE
 
      Wójt Gminy w Świerczowie na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603)i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) 
 
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia gminy Świerczów podanych do publicznej wiadomości w dniu 28 stycznia 2008 roku.
 
 
L.p.
 
 Miejscowość
   Położenie
 
 Nr
 działki
 
 Pow.
 (ha)
 
 KW
 
 Opis
 nieruchomości:
 przeznaczenie,
 obciążenie  
 nieruchomości
 
 Forma  
 oddania
 
 Cena 
 nieruchomości
 (zł) z VAT
 
 1.
 
 
 
 
 
 
 2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 3.
 
 
 
 
 
 4.
 
 
 
 Świerczów
 
 
 
 
 
 
 Grodziec
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bąkowice
 
 
 
 
 
 Bąkowice
 
   70
 
 
 
 
  
 
   20
 
 
 
 
 
 
 
 
 158/11
 
 
 
 
 
 158/12
 
 0.9000
 
 
 
 
 
 
 0.3200
 
 
 
 
 
 
 
 
 0.0600
 
 
 
 
 
 0.0610
 
 66186
 
 
 
 
 
 
 brak
 
 
 
 
 
 
 
 
 brak
 
 
 
 
 44918
 
 Działka  
 niezabudowana,
 teren użytków  
 rolnych,
 bez obciążeń
 i zobowiązań
 
 Działka  
 niezabudowana,
 tereny użytków     
 rolnych  
 przeznaczonych
 do zalesienia,
 bez obciążeń
 i zobowiązań
 
 Działka   
 niezabudowana,
 teren usług,   
 bez obciążeń
 i zobowiązań
 
 Działka  
 zabudowana,
 teren usług,
 bez obciążeń
 i zobowiązań
 
 przetarg
 
 
 
 
 
 
 przetarg
 
 
 
 
 
 
 
 
 przetarg
 
 
 
 
 
 przetarg
 
   6910.00
 
 
 
 
 
  
   2930.00
 
 
 
 
 
 
 
 
   8880.00
 
 
 
 
  
 22200.00
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu  25 kwietnia 2008 r. o godz. 1000  w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów w pokoju nr 5 I p.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 21 kwietnia 2008 r. na konto BS Świerczów
89889010240016117620030018 Postąpienie w przetargu to 1% ceny wywoławczej.
Przetarg jest ważny, jeżeli jeden z uczestników przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.
Wylicytowana w przetargu cena płatna jest jednorazowo do dnia zawarcia aktu notarialnego. Wpłacone wadium zalicza się uczestnikowi, który przetarg wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przypadku uchylenia się zwycięzcy przetargu od zawarcia umowy wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójt gminy może odwołać niniejszy przetarg jedynie w przypadku uzasadnionej przyczyny.