Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁY 2024 R

 • Uchwała Nr XLVII/502/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury
PDFProjekt  ||  PDFUchwała
 
 • Uchwała Nr XLVII/503/2023 Rady Gminy Świerczów z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych
PDFProjekt  || PDFUchwała
 
 • UCHWAŁA NR XLVIII/504/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury

PDFProjekt  ||  PDFUchwała

 • UCHWAŁA NR XLIX/505/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

PDFProjekt  ||  PDFUchwała

 • UCHWAŁA NR XLIX/506/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 r.

PDFProjekt  ||  PDFUchwała

 • UCHWAŁA NR XLIX/507/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychtal

PDFProjekt  ||  PDFUchwała

 • UCHWAŁA NR XLIX/508/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFProjekt  ||  PDFUchwała

 • UCHWAŁA NR XLIX/509/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów

PDFProjekt ||  PDFUchwała

 • UCHWAŁA NR XLIX/510/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2024-2026

PDFProjekt  ||  PDFUchwała

 • UCHWAŁA NR XLIX/511/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych

PDFProjekt || PDFUchwała

 • UCHWAŁA NR L/512/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

PDFProjekt  ||  PDFUchwała L.512.2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.pdf

 • UCHWAŁA NR L/513/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 r.

PDFProjekt  ||  PDFUchwała L.513.2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2024 r.pdf

 • UCHWAŁA NR L/514/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przekazania z budżetu Gminy Świerczów środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie na Fundusz Wsparcia Policji

PDFProjekt  ||  PDFUchwała L.514.2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przekazania z budżetu gminy środków finansowych dla KP Policji w Namysłowie.pdf

 • UCHWAŁA NR L/515/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

PDFProjekt  ||  PDFUchwała L.515.2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach.pdf

 • UCHWAŁA NR L/516/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

PDFProjekt  ||  PDFUchwała L.516.2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.pdf

 • UCHWAŁA NR L/517/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Świerczów

DOCXProjekt ||  PDFUchwała L.517.2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Świerczów.pdf

 • UCHWAŁA NR L/518/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej działka nr 149 położonej w obrębie Wężowice

DOCXProjekt DOCXZałącznik - projekt ||  PDFUchwała L.518.2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości działka nr 149 położonej w obrębie Wężowice.pdf

 • UCHWAŁA NR L/519/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów

DOCProjekt  ||  PDFUchwała L.519.2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami na terenie Gminy Świerczów.pdf

 • UCHWAŁA NR I/1/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 6 maj 2024 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Świerczów 

PDFUchwała
 

 • UCHWAŁA NR I/2/2024 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 6 maj 2024 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Świerczów​​​​​​

PDFUchwała