Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2024 (kadencja VIII)

PDFZARZĄDZENIE Nr 0050/1/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

PDFZARZĄDZENIE Nr 0050/2/2024 WÓJTA GMINY W ŚWIERCZOWIE z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie

PDFZARZĄDZENIE NR 0050/3/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

PDFZARZĄDZENIE NR 0050/4/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań

PDFZARZĄDZENIE Nr 0050/5/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Świerczów

PDFZARZĄDZENIE Nr 0050/6/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów

PDFZARZĄDZENIE NR 0050/7/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerczów

ODTZARZĄDZENIE NR 0050/8/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących likwidacji Szkoły Podstawowej w Bąkowicach

PDFZARZĄDZENIE NR 0050/9/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w 2024 roku

PDFZARZĄDZENIE NR 0050/10/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie

PDFZARZĄDZENIE NR 0050/11/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie

PDFZARZĄDZENIE NR 0050/12/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2024 roku

PDFZARZĄDZENIE Nr 0050/13/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygania ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2024 przez organizacje pozarządowe

PDFZARZĄDZENIE NR 0050/ 14 /2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie sprzedaży autobusu Jelcz L090 M.

PDFZARZĄDZENIE NR 0050/15/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Świerczów

PDFZARZĄDZENIE NR 0050/16/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świerczów

PDFZarządzenie Nr 0050/17/2024 Wójta Gminy Świerczów z dnia 26 styczeń 2024 r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa płynnego w eksploatacji pojazdu samochodowego dla autobusu wynajętego na potrzeby przewozu dzieci do szkół

PDFZARZĄDZENIE Nr 0050/18/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Świerczowie  ||  PDFZałącznik Nr 1.pdf  ||  PDFZałącznik Nr 2.pdf  ||  PDFOświadczenie.pdf  ||  PDFKonkurs_GOK_kwestionariusz-osobowy-kandydata1.pdf

PDFZARZĄDZENIE Nr 0050/19/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Świerczowie

PDFZARZĄDZENIE NR 0050/20/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 02 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora badania na terenie gminy Świerczów liczby osób bezdomnych

PDFZARZĄDZENIE NR 0050/21/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Świerczów za 2023 rok
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/22/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie zapewnienia na obszarze Gminy Świerczów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/23/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE Nr 0050/24/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 08 lutego 2024 r. w sprawie zmiany powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Świerczów

PDFZARZĄDZENIE NR 0050/25/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej, która będzie właściwa do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej w latach 2025-2026

PDFZARZĄDZENIE NR 0050/26/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w 2024 roku

PDFZarządzenie Nr 0050/27/2024 Wójta Gminy Świerczów z dnia 14 lutego 2024 w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych, z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej, produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu na terenie gminy Świerczów
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/28/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/29/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/30/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania gminnego zespołu informatycznego
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/31/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/32/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Świerczowie
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/33/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/34/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego i do ustalenia prawa do tego dodatku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/35/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do prowadzenia postępowań w sprawach o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w tym do wydawania zaświadczeń w tych sprawach
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/36/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/37/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/38/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do wydawania decyzji administracyjnych, podejmowania działań i prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/39/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/40/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/41/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu dodatku mieszkaniowego
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/42/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie
PDFZARZĄDZENIE Nr 0050/43/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Świerczów
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/44/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/45/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania gminnego zespołu informatycznego
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/46/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/47/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/48/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/49/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do prowadzenia postępowań w sprawach o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, w tym do wydawania zaświadczeń w tych sprawach
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/50/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/51/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego i do ustalenia prawa do tego dodatku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/52/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 8 marca 2024 r.w sprawie upoważnienia zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do wydawania decyzji administracyjnych, podejmowania działań i prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/53/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/54/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie upoważnienia zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu dodatku mieszkaniowego
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/55/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/56/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej gminy w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/57/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków budżetowych gminy w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/58/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - informatyk w Urzędzie Gminy Świerczów
PDFZarządzenie NR 0050/59/2024 Wójta Gminy Świerczów z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie sprzedaży autobusu Jelcz L090 M.
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/60/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2024 roku
PDFZarządzenie Nr 0050/61/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2023 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego
PDFZarządzenie Nr 0050/62/2024 Wójta Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie sposobu rozliczenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/63/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/64/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/65/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/66/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/67/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej gminy w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/68/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Świerczów Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Świerczów  II PDFsprawozdanie-2.pdf
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/69/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej gminy w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/70/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE Nr 0050/71/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świerczów sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/72/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian dotacji celowych w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/73/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerczowie
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/74/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/75/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/76/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/77/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie w 2024 roku
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/78/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczowie za 2023 rok
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/79/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie za 2023 rok
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/80/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2023 rok
PDFZARZĄDZENIE NR 0050/81/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 2 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze -informatyk ds. wdrażania i rozwoju systemów informatycznych w Urzędzie Gminy Świerczów