Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Samorządowe 2024 roku

 PDFOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego - wyciąg Gmina ŚwierczówWybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia 2024 r.

Głosujemy w godz. 700 - 2100


PDFBezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców do lokali wyborczych w dniu 7.04.2024 r.pdf


DOCXWniosek o wypłatę diety dla męża zaufania.docx


PDFObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach.pdf


PDFObwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Namysłowie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.pdf 


#MATERIAŁY DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH:


PDFPostanowienie NR 422/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 marca 2024r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

PDFOBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Świerczów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFOBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świerczów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


DOCXOBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świerczów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


DOCXUchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świerczów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2024 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim

Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym

Strona Państwowej Komisji Wyborczej, na której publikowane są najważniejsze akty prawne dotyczące zarządzonych wyborów (uchwały PKW, informacje dot. tworzenia komitetów i rejestracji list wraz z wzorami dokumentów oraz inne wyjaśnienia, informacje.

Rejestracja komitetów wyborczych dokonywana jest w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Opolu, przy ulicy Piastowskiej 14, pokój 120 w godzinach pracy od 7:30-15:30. Termin dokonania rejestracji upływa w dniu 12 lutego 2024 r. Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znaleść można pod poniższym linkiem:

PDFZARZĄDZENIE NR 0050/22/2024 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie zapewnienia na obszarze Gminy Świerczów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świerczów z dnia 5 lutego 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

PDFOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świerczów z dnia 5 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

PDFobwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o okręgach wyborczych.pdf

O upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych (I + II tura): https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/57250

O uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz 60+: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/57250

O warunkach udziału w wyborach obywateli polskich: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/57248

O warunkach udziału w wyborach obywateli UE + Wielkiej Brytanii: https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/57251

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

załącznik: PDF1707365946_zpow50182024-informacja-o-uplywie-terminow.pdf

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (kandydaci mogą sprawdzić kiedy i w związku z czym składali oświadczenie lustracyjne):

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz Uchwała Nr 26/2024 PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Termin składania: do dnia 8 marca 2024 r.
Miejsce składania: Urząd Gminy Świerczów 

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz Uchwała Nr 25/2024 PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
Termin składania: do dnia 22 lutego 2024 r.
Miejsce składania: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole (gmach Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu), pok. 120 – 123

DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO: PDFDyżur urzędnika wyborczego.pdf

PDFPostanowienie Nr 341/2024 Komisarza Wyborczego w Opolu z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFDyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie

PDFDYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO - ZMIANA
PDFINFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

PDFUCHWAŁA NR 2/2024 POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NAMYSŁOWIE Z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie ramowego planu pracy Komisji oraz sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie komisji oraz jej siedzibie, trybie i czasie pracy
 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowiez dnia 6 marca 2024 r.
 
PDFObwieszczenie o możliwości dodatkowych zgłoszeń.pdf

PDFINFORMACJA Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie losowania w gminie Świerczów

 

MATERIAŁY DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH:

PDFSAM 2024 - Prezentacja_OKW.pdf
PPTSAM 2024 - OKW_znak X.ppt
PDFBroszura - wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dla gmin.pdf