Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu w 2009 roku

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Adamowicz
Data wytworzenia:

30-10-2009

 

 

                                                                             
 
 
 
Świerczów,30.10.2009r.
 
                Obwieszczenie
 

Wójt Gminy Świerczów na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984; z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz.666) podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy Świerczów za III kwartał 2009r.

 
 
Lp.
 
 

 

Wyszczególnienie

Plan
/w zł/
Wykonanie
/w zł/
A.
Dochody
10.123.093,70
6.798.884,95
B.
Wydatki (1+2)
13.206.732,31
7.552.735,63
1.

Wydatki bieżące

9.256.907,70
6.378.251,82
2.

Wydatki majątkowe

3.949.824,61
1.174.483,81
C.
Nadwyżka/Deficyt (A-B)
-3.083.638,61
-753.850,68
D.
Finansowanie (D1-D2)
3.083.638,61
3.330.131,41
D1.
 
Przychody ogółem  
z tego
3.645.589,61
3.617.682,98
D11.
 
Kredyty i pożyczki
w tym:
2.155.645,61
966.630,42
D12.
Nadwyżki z lat ubiegłych
w tym:
1.454.944
2.313.881,95
D121

Środki na pokrycie deficytu

1.454.944
718.850,68
D13.
 
Inne źródła
w tym:
35.000
337.170,61
D131.
 

Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)

35.000
35.000
D2.
 
Rozchody ogółem
 
561.951
287.551,57
D21.
 
 

Spłaty kredytów i pożyczek

w tym:
561.951
287.551,57
 
 

                                            

Świerczów,29.07.2009r.
 
 
            
 
 
    Obwieszczenie

Wójt Gminy Świerczów na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984; z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz.100) podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy Świerczów za II kwartał 2009r.

 
Lp.
 
 
 

 

Wyszczególnienie

 
 
 
Plan
/w zł/
Wykonanie
/w zł/
A.
Dochody
9.780.882,04
4.827.089,25
B.
Wydatki (1+2)
12.829.520,65
5.067.129,47
1.

Wydatki bieżące

8.914.696,04
4.391.772,86
2.

Wydatki majątkowe

3.914.824,61
675.356,61
C.
Nadwyżka/Deficyt (A-B)
-3.048.638,61
-240.040,22
D.
Finansowanie (D1-D2)
3.048.638,61
2.994.997,09
D1.
 
Przychody ogółem  
z tego
3.610.589,61
3.186.698,16
D11.
 
Kredyty i pożyczki
w tym:
2.155.645,61
535.645,60
D12.
Nadwyżki z lat ubiegłych
w tym:
1.454.944
2.313.881,95
D121

Środki na pokrycie deficytu

1.454.944
240.040,22
D13.
Inne źródła

 w tym:

-
337.170,61
D131.

Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)

-
-
D2.
 
Rozchody ogółem
z tego:
561.951
191.701,07
D21.

Spłaty kredytów i pożyczek

w tym:

561.951
191.701,07
 
 
                                    

 

                                                                              Świerczów,25.05.2009r.

 
                Obwieszczenie
 
 
                       Wójt Gminy Świerczów na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169,poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984; z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100) podaje do publicznej wiadomości informację za 2008r obejmującą:
  1. wykonanie budżetu gminy Świerczów
 
 
 
Lp.
 
 
 
 
 
 
 
Wyszczególnienie
 
 
 
 
 
 
 
Plan
 
 /w zł/
 
Wykonanie
 
 /w zł/
 
A.
 
Dochody
 
9.490.001,60
 
11.108.229,26
 
B.

 

Wydatki (1+2)

 
10.362.817,82
 
8.794.347,31
 
1.

 

Wydatki bieżące

 
8.994.021,70
 
8.033.110,43
 
2.

 

Wydatki majątkowe

 
1.368.796,12
 
761.236,88
 
C.

 

Nadwyżka/Deficyt (A-B)

 
-872.816,22
 
2.313.881,95
 
D.

 

Finansowanie (D1-D2)

 
872.816,22
 
337.170,61
 
D1.
 

 

Przychody ogółem  

 
z tego
 
1.330.321,22
 
794.675,61
 
D11.
 
 
 

 

Kredyty i pożyczki

 
w tym:
 
1.113.666,68
 
578.021.07
 
D12.
 
 
 

 

Spłata pożyczek udzielonych

 

w tym

 
38.152,62
 
38.152,62
 
D13
 
 
 
Inne źródła
 
178.501,92
 
178.501,92
 
D131

 

Środki na pokrycie deficytu ( wolne środki)

 
178.501,92
 
0
 
D2.
 
 

 

Rozchody ogółem

 
z tego:
 
457.505
 
457.505
 
D21.
 
 
 

 

Spłaty kredytów i pożyczek

 
w tym:
 
457.505
 
457.505
                 
2. kwotę zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych, która wynosi 884.580,20 zł

 

 3. wykaz osób fizycznych , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,  

 

     odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.

 
Informuję, że Gmina Świerczów :

 

-         nie otrzymała dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

 

-         nie udzieliła poręczeń i gwarancji,

 

-         nie udzieliła pomocy publicznej.

 

-         nie udzieliła dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

 

-         nie udzieliła osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadających osobowości prawnej w zakresie podatków lub opłat ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłaty na raty.

 

Wykaz osób fizycznych , którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.

 
 
 
Tabela dotyczy pkt.3
 
 
 
Lp.
 
Nazwisko i imię
 
Wysokość kwot :

 

umorzonych, odroczonych, rozłożonych na raty

 
           /w zł/
 
Przyczyna
 
1.
 
Kowalów- Dubrownik Katarzyna
 
2.542
 
Art.67b § 1 pkt. 1 ordynacja podatkowa
 
2.
 
Michałków Andrzej
 
2.330
 
Art.67a § 1 pkt. 1 ordynacja podatkowa
 
3.
 
Poniewierska Anna
 
618
 
Art.67a § 1 pkt. 1 ordynacja podatkowa
 
4.
 
Stebnicki Jan
 
2.483
 
Art.67a § 1 pkt. 1 ordynacja podatkowa
 
 

 
 
 
 
                                  Świerczów,30.04.2009r.
 

                Obwieszczenie

Wójt Gminy Świerczów na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984; z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz.100) podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy Świerczów za I kwartał 2009r.

 
 
 
 Lp.

 

Wyszczególnienie

 
Plan
 
/w zł/
 
Wykonanie
 
/w zł/
 
A.
 
Dochody
8.672.674,04
2.516.178,78
B.
 
Wydatki (1+2)
12.521.312,65
2.073.150,44
1.

 

Wydatki bieżące

8.456.488,04
2.002.221,80
 
2.

Wydatki majątkowe

4.064.824,61
70.928,64
 
C.
 
Nadwyżka/Deficyt (A-B)
-3.848.638,61
443.028,34
 
D.
 
Finansowanie (D1-D2)
3.848.638,61
2.555.202,99
 
D1.
 
 
Przychody ogółem  
 
z tego
4.410.589,61
2.651.052,56
 
D11.
 
 
Kredyty i pożyczki
 
 
 
2.955.645,61
-
 
D12.
 
Nadwyżki z lat ubiegłych
 
w tym:
1.454.944
2.313.881,95
 
D121

Środki na pokrycie deficytu

 
892.993
-
D13.
 
Inne źródła

 

 w tym:

-
337.170,61
D131.
 

Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)

-
-
 D2.
 
Rozchody ogółem
 
 
z tego:
561.951
95.849,57
D21.
 

 

Spłaty kredytów i pożyczek

 
w tym:
561.951
95.849,57