Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu w 2006 roku 

informację wytworzył(a): Irena Adamowicz
za treść odpowiada: Irena Adamowicz
data wytworzenia: 31.05.2007r.

 

 

 

                                                                                                                Świerczów,31.05.2007r.

 


                                                     Obwieszczenie


Wójt Gminy Świerczów na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104  Nr 169, poz. 1420  z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832) podaje do publicznej wiadomości  informację  za 2006r obejmującą:

 

1.     wykonanie budżetu gminy Świerczów

Lp.
 
 
 
Wyszczególnienie
 
 
 
Plan
 /w zł/
Wykonanie
 /w zł/
A.
Dochody
7.538.405
7.296.103,09
B.
Wydatki (1+2)
8.059.820
7.582.053,38
1.
Wydatki bieżące
7.156.467
6.701.798,29
2.
Wydatki majątkowe
903.353
880.255,09
C.
Nadwyżka/Deficyt (A-B)
-521.415
-285.950,29
D.
Finansowanie (D1-D2)
521.415
533.915,73
D1.
 
 
 
Przychody ogółem  
z tego
 
 
818.703
818.703,11
D11.
 
 
 
 
 
 
Kredyty i pożyczki
 
w tym:
 
 
705.307
705.307
D111.
 
 
 
 
 
 
 
 
Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE
0
0
D12.
 
 
 
 
 
 
Inne źródła
 
w tym
66.873
66.872,73
D121.
 
 
 
Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)
66.873
66.872,73
D13
Spłata pożyczek udzielonych
46.523
46.523,38
D2.
 
 
 
 
 
Rozchody ogółem
 
z tego:
297.288
284.787,38
D21.
 
 
 
 
 
Spłaty kredytów i pożyczek
 
w tym:
250.764
238.264
D22.
 
 
 
 
 
 
 
 
Pożyczki udzielone
 
46.524
 
 
 
 
 
 
 
46.523,38
 
 
 
 
 
 
 

 2. kwotę zobowiązań z tytułu kredytów  długoterminowych wynosi 758.387,82 zł
3. kwotę dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego wynosi 18.510,26 zł.
4.  wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty 
 
Białas Andrzej
Białas Jan
Cichoń Wiesław
Dubrownik Katarzyna
Imiełowska Danuta
Janas Adam
Jedliński Ryszard
Kantor Adrian – Mleczek Katarzyna
Lachman Janina
Michałków Andrzej
Nalepa Stanisław
Opala Krzysztof
Opala Zdzisław
Pilarz Bolesław
Sołtysiak Tadeusz
Stebnicki Jan
Szkapiak Cezary
Szopa Kazimierz
Śpiewak Zbigniew

Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł za 2006 rok.
 

Tabela dot. pkt.4

  

L.p
Nazwisko i Imię lub nazwa (firma )
Wysokość umorzonych kwot, odroczeń, rozłożenia na raty
Przyczyna
1
Białas Andrzej
1863,00
Art. 67a §1 pkt. 1 ordynacja podatkowa
2
Białas Jan
5754,00
Art. 67a §1 pkt. 1 ordynacja podatkowa
3
Cichoń Wiesław
1550,00
Art. 48 §1 pkt. 1 ordynacja podatkowa
4
Dubrownik Katarzyna
1750,00
Art. 48 §1 pkt. 1 ordynacja podatkowa
5
Imiełowska Danuta
1700,30
Art. 67a §1 pkt. 3 ordynacja podatkowa
6
Janas Adam
1595,00
Art. 67a §1 pkt. 3 ordynacja podatkowa
7
Jedliński Ryszard
545,00
Art. 67a §1 pkt. 1 ordynacja podatkowa
8
Kantor A. – Mleczek K.
2342,00
Art. 67a §1 pkt. 2 ordynacja podatkowa
9
Lechman Janina
995,00
Art. 67a §1 pkt. 1 ordynacja podatkowa
10
Michałków Andrzej
3497,00
Art. 67a §1 pkt. 1 ordynacja podatkowa
11
Nalepa Stanisław
4950,00
Art. 48 §1 pkt. 1 ordynacja podatkowa
12
Opala Krzysztof
2294,00
Art. 67a §1 pkt. 1, pkt.2 ordynacja podatkowa
13
Opala Zdzisław
4394,00
Art. 67a §1 pkt. 1, pkt. 2 ordynacja podatkowa
14
Pilarz Bolesław
1273,00
Art. 67a §1ust.3
ordynacja podatkowa
15
Sołtysiak Tadeusz
2568,00
Art. 48 §1 pkt. 1 ordynacja podatkowa
16
Stebnicki Jan
6668,70
Art. 67a §1 pkt. 1 ordynacja podatkowa
17
Szkapiak Cezary
619,00
Art. 67a §1 pkt. 2,pkt.3 ordynacja podatkowa
18
Szopa Kazimierz
1029,00
Art. 67a §1 pkt. 1, pkt. 3 ordynacja podatkowa
19
Śpiewak Zbigniew
3449,00
Art. 67a §1 pkt. 1 ordynacja podatkowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONANIE BUDŻETU W  III KWARTALE 2006

Obwieszczenie


Wójt Gminy Świerczów na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia         30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104               i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381) podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy Świerczów   za III kwartał 2006r.

Lp.

Wyszczególnienie

Plan

    /w zł/

Wykonanie

 /w zł/

A.

Dochody

7.073.993,00

5.176.893,75

B.

Wydatki (1+2)

8.057.426,00

5.304.565,32

1.

Wydatki bieżące

6.762.150,00

4.648.954,51

2.

Wydatki majątkowe

1.295.276,00

655.610,81

C.

Nadwyżka/Deficyt

(A-B)

-983.433,00

-127.671,57

D.

Finansowanie (D1-D2)

983.433,00

587.606,73

D1.

Przychody ogółem

z tego:

1.218.873,00

694.703,11

D11.

Kredyty i pożyczki

w tym:

1.152.000,00

581.307,00

D111.

Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

290.000,00

0

D12.

Inne źródła

w tym:

66.873,00

66.872,73

D121.

Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)

66.873,00

66.872,73

D13.

Spłata pożyczek udzielonych

0

46.523,38

D2.

Rozchody ogółem

z tego:

235.440,00

107096,38

D21.

Spłaty kredytów i pożyczek

 

150.764,00

60.573,00

D22.

Pożyczki (udzielone)

84.676,00

46.523,38

 


 

WYKONANIE BUDŻETU W  II KWARTALE 2006

 

   Świerczów,31.07.2006r.

                          Obwieszczenie

 

Wójt Gminy Świerczów na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia         30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104     i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319) podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy Świerczów   za II kwartał 2006r.

 

Lp.

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

 

Plan  

    /w zł/

Wykonanie  /w zł/

A.

Dochody

6.945.200,00

3.546.977,31

B.

Wydatki (1+2)

7.928.633,00

3.185.691,04

1.

Wydatki bieżące  

6.633.357,00

3.135.644,16

2.

Wydatki majątkowe  

1.295.276,00  

50.046,88

C.

 

Nadwyżka/Deficyt

(A-B)

-983.433,00

 

 

 

361.286,27

 

 

  

D.

 

 

  

Finansowanie (D1-D2)

983.433,00

 

 

  

-20.032,65

D1.

Przychody ogółem 

z tego:  

1.218.873,00  

66.872,73  

D11.

 

 

 

Kredyty i pożyczki  w tym:

1.152.000,00

0

 

 

 

D111.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

290.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

D12.

 

 

 

Inne źródła 

w tym:

66.873,00

 

 

 

66.872,73

 

 

 

D121.

 

 

 

Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)

66.873,00

 

 

  

66.872,73

 

 

  

D2.

 

 

  

Rozchody ogółem  

z tego:

235.440,00

 

 

 

86.905,38

 

 

  

21.

Spłaty kredytów i pożyczek  

150.764,00

 

 

  

40.382,00

 

 

  

D22.

 

 

 

Pożyczki (udzielone)

84.676,00

 

 

 

46.523,38

 

 

 

 

 

                                                             Wójt Gminy Świerczów

                                                              mgr Andrzej Gosławski

 

 WYKONANIE BUDŻETU W  I KWARTALE 2006

 

                Obwieszczenie

Wójt Gminy Świerczów na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia         30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104               i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319) podaje do publicznej wiadomości  informację  za 2005r obejmującą:

 

1.     wykonanie budżetu gminy Świerczów

 

Lp.

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

 

Plan

 

 

  /w zł/

Wykonanie

 

 

 /w zł/

A.

Dochody

6.961.603

6.837.735

B.

Wydatki (1+2)

6.048.340  

5.857.600

1.

Wydatki bieżące

5.973.051

5.801.979

2.

Wydatki majątkowe

75.289

55.621

C.

Nadwyżka/Deficyt (A-B)

913.263

980.135

D.

Finansowanie (D1-D2)

-913.263

-913.263

D1.

 

 

 

Przychody ogółem  

z tego

31.325

 

 

 

31.325

 

 

 

D11.

 

 

 

 

 

 

Kredyty i pożyczki

 

w tym:

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

D111.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

D12.

 

 

 

 

 

 

Inne źródła

 

w tym

31.325

 

 

 

 

 

 

31.325

 

 

 

D121.

 

 

 

Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)

31.325

 

 

 

 

 

31.325

 

 

 

 

 

D2.

 

 

 

 

 

Rozchody ogółem

 

z tego:

944.588

 

 

 

 

 

 

944.588

 

 

 

 

 

 

D21.

 

 

 

 

 

Spłaty kredytów i pożyczek

 

w tym:

944.588

 

 

 

 

 

944.588

 

 

 

 

 

D211.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnośi UE

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

         2. kwotę zobowiązań z tytułu kredytów 

            długoterminowych wynosi 291.345 zł

3.     kwotę dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego wynosi 37.747 zł.

4.     wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

 

Zapalski Tadeusz

Dworecka Janina

Podleśny Mirosław

Szopa Kazimierz

Stefanowicz Bogusław

NZOZ A.M.-MED. – Macnar Anna

Cichoń Wiesław

Sołtysiak Tadeusz

Nowicki Andrzej

Chorkun Marek

Nalepa Stanisław

Pajor Stanisław Ubojnia i Handel Drobiem”KO-KO” SJ-T.Wożniak-A.Bień

Kujawa Maria

Sobaszek Krzysztof

Firma Handlowo-Usługowa – Klepacki Jan

Koziak Bolesław 

Michałków Andrzej

Pasionek Jan

Wywioł Mariusz

Rębilas Stanisław

Lechman Janina

Szewczyk Jerzy

Jedliński Ryszard

Mateja Jarosław

Wilczek Helena

Duda Janusz

Malczewski Stefan

Kiedrzyński Ignacy

Rudyk Jan

Piasecki Radosław

Puszkiewicz Zygmunt

Dziekan Leszek

Michalska Zdzisława

Łapszyński Jan  

Błaszczyk Wiesław

Giza Marian

Janas Adam

Szczegielniak Olga

Prociak Mirosław

Biesiacki Dariusz

Piskorowski Jan

Rudzińska Wiktoria

Opala Zdzisław

Opala Krzysztof

Markowski Władysław

Błaszczyk Józef

Stańczak Stanisław

Gumienny Józef  

Raczkowska Anna

„Olimpia” S.A.

Zachariasz Andrzej

Mikowska Halina

Jany Rajmund

Haracz Aneta

Mielczarek Jerzy

Paluch Edward

Masternak Mieczysław

Dąbrowska Feliksa

Sochacki Józef

Informuję, że Gmina Świerczów :

-         nie otrzymała dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego

-         nie udzieliła poręczeń i gwarancji,

-         nie udzieliła pomocy publicznej.