Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu w 2008 roku

                                                                                                                Świerczów,31.10.2008r.
                Obwieszczenie
                 Wójt Gminy Świerczów na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984, Nr 173, poz.1218) podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy Świerczów za III kwartał 2008r.
 
 
Lp.
 
 
 
Wyszczególnienie
 
 
 
Plan
/w zł/
Wykonanie
/w zł/
A.
Dochody
8.855.065,82
8.868.449,13
B.
Wydatki (1+2)
10.019.861,36
5.708.617,63
1.
Wydatki bieżące
8.487.065,24
5.587.353,25
2.
Wydatki majątkowe
1.532.796,12
121.264,38
C.
Nadwyżka/Deficyt (A-B)
-1.164.795,54
3.159.831,50
D.
Finansowanie (D1-D2)
1.164.795,54
-116.429,39
D1.
 
Przychody ogółem  
z tego
1.622.300,54
341.075,61
D11.
 
Kredyty i pożyczki
 
w tym:
1.405.646
124.421,07
D12
Spłata pożyczek udzielonych
38.152,62
38.152,62
D13.
 
 
Inne źródła
 
w tym
178.501,92
178.501,92
D131.
 
Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)
0
0
D2.
 
 
Rozchody ogółem
 
z tego:
457.505
457.505
D21.
 
 
Spłaty kredytów i pożyczek
 
w tym:
457.505
457.505
 
                                                                  

       
                                                                                                               Świerczów,29.07.2008r.
                Obwieszczenie
Wójt Gminy Świerczów na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791
i Nr 140, poz.984, Nr 173, poz.1218) podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy Świerczów za II kwartał 2008r.
 
 
Lp.
 
 
 
Wyszczególnienie
 
 
 
Plan
/w zł/
Wykonanie
/w zł/
A.
Dochody
8.679.860,84
4.770.865,57
B.
Wydatki (1+2)
9.844.656,38
3.881.636,81
1.
Wydatki bieżące
8.317.860,26
3.864.484,81
2.
Wydatki majątkowe
1.526.796,12
17.152
C.
Nadwyżka/Deficyt (A-B)
-1.164.795,54
889.228,76
D.
Finansowanie (D1-D2)
1.164.795,54
-124.543,46
D1.
 
Przychody ogółem  
z tego
1.622.300,54
216.654,54
D11.
 
 
 
Kredyty i pożyczki
 
w tym:
1.405.646
0
D12
Spłata pożyczek udzielonych
38.152,62
38.152,62
D13.
 
 
Inne źródła
 
w tym
178.501,92
178.501,92
D131.
 
Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)
0
0
D2.
 
 
Rozchody ogółem
 
z tego:
457.505
341.198
D21.
 
 
Spłaty kredytów i pożyczek
 
w tym:
457.505
341.198

                          
                                                                                                                 Świerczów,30.05.2008r.
                Obwieszczenie
Wójt Gminy Świerczów na podstawie art. 14 ust.2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984, Nr 173, poz.1218) podaje do publicznej wiadomości informację za 2007r obejmującą:
 
1.     wykonanie budżetu gminy Świerczów

Lp.
 
 
 
Wyszczególnienie
 
 
 
Plan
 /w zł/
Wykonanie
 /w zł/
A.
Dochody
7.884.629
7.674.742,70
B.
Wydatki (1+2)
8.151.087
7.711.729,91
1.
Wydatki bieżące
7.531.182
7.140.247,82
2.
Wydatki majątkowe
619.905
571.482,09
C.
Nadwyżka/Deficyt (A-B)
-266.458
-36.987,21
D.
Finansowanie (D1-D2)
266.458
215.489,13
D1.
 
Przychody ogółem  
z tego
676.118
623.548,57
D11.
 
 
Kredyty i pożyczki
 
w tym:
390.000
375.583,13
D111.
 
 
 
 
Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE
290.000
284.643,13
D12.
 
 
Inne źródła
 
w tym
247.965
247.965,44
D121.
Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)
247.965
36.987,21
D13
Spłata pożyczek udzielonych
38.153
-
D2.
 
 
Rozchody ogółem
 
z tego:
409.660
408.059,44
D21.
 
 
Spłaty kredytów i pożyczek
 
w tym:
371.507
369.906,82
D22.
 
Pożyczki udzielone
 
38.153
38.152,62

       
 2. kwotę zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych wynosi 764.064,13 zł
 3. kwotę dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego wynosi   
     8.401,43 zł.
 4.  wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  
Informuję, że Gmina Świerczów :
-         nie otrzymała dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego
-         nie udzieliła poręczeń i gwarancji,
-         nie udzieliła pomocy publicznej.
 
 
 
 
Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł za rok 2007
 
 
Lp.
Nazwisko i imię lub nazwa (firma)
Wysokość kwot umorzonych, odroczonych, rozłożonych na raty
Przyczyna
1.
Zakład Drzewny „Drew Zbych” Śpiewak Zbigniew
1.725,-
Art. 67a §1 pkt 3 ordynacja podatkowa
2.
Komorowski Olek
1.317,-
Art. 67a §1 pkt 3 ordynacja podatkowa
3.
Sobociński Piotr
1.326,-
Art. 67a §1 pkt 3 ordynacja podatkowa
4.
Pikus W. , Łuczak H. , Białas Cz.
4.298,-
Art. 67a §1 pkt 3 ordynacja podatkowa
5.
Łabędzki-Mleczek, kantor
1.189,-
Art. 67a §1 pkt 1 ordynacja podatkowa
6.
Michałków Andrzej, Lucyna
3.419,-
Art. 67a §1 pkt 1 ordynacja podatkowa
7.
Białas Andrzej
1.345,-
Art. 67a §1 pkt 1 ordynacja podatkowa
8.
Białas Jan, Alina
3.637,-
Art. 67a §1 pkt 1 ordynacja podatkowa
9.
Stebnicki Jan, Bogusława
3.501,-
Art. 67a §1 pkt 1 ordynacja podatkowa
10.
Sobociński Piotr
4.125,-
Art. 67a §1 pkt 2 ordynacja podatkowa
11.
Lechman Janina, Wacław
777,-
Art. 67a §1 pkt 2 ordynacja podatkowa
12.
Biesiacki Dariusz
556,80,-
Art. 67a §1 pkt 2 ordynacja podatkowa
13.
Sołtysiak Tadeusz
3.238,-
Art. 48 §1 ordynacja podatkowa
14.
Cichoń Wiesław
1.550,-
Art. 48 §1 ordynacja podatkowa
15.
Nalepa Stanisław
825,-
Art. 48 §1 ordynacja podatkowa
16.
Nowicki Andrzej
950,-
Art. 67b §1 pkt 1 ordynacja podatkowa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Adamowicz
Data wytworzenia: 2008-04-30

 

 

Świerczów,30.04.2008r
.
                Obwieszczenie
 
 
Wójt Gminy Świerczów na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia  30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984, Nr 173, poz.1218) podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy Świerczów za I kwartał 2008r.
 
 

Lp.
 
Wyszczególnienie
 
Plan
/w zł/
Wykonanie
/w zł/
A.
Dochody
8.307.770
2.490.212,88
B.
Wydatki (1+2)
9.005.911
1.886.102,49
1.
Wydatki bieżące
7.764.440
1.886.102,49
2.
Wydatki majątkowe
1.241.471
0
C.
Nadwyżka/Deficyt (A-B)
-698.141
604.110,39
D.
Finansowanie (D1-D2)
698.141
140.599,54
D1.
 
Przychody ogółem  
z tego
1.155.646
216.654,54
D11.
 
Kredyty i pożyczki
w tym:
1.155.646
0
D12.
 
Inne źródła
w tym
0
216.654,54
D121.
 
Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)
0
0
D2.
 
Rozchody ogółem
z tego:
457.505
76.055
D21.
 
Spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
457.505
76.055