Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu w 2007 roku


informację wytworzył(a): Irena Adamowicz
za treść odpowiada: Irena Adamowicz
data wytworzenia: 31.10.2007 r.

 

 

Świerczów,31.10.2007r.
                Obwieszczenie
                         Wójt Gminy Świerczów na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984) podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy Świerczów za III kwartał 2007r.
 
 
Lp.
Wyszczególnienie
 
Plan
/w zł/
Wykonanie
/w zł/
A.
Dochody
7.748.785
5.907.381,09
B.
Wydatki (1+2)
8.135.243
5.516.304,05
1.
Wydatki bieżące
7.385.601
4.993.677,74
2.
Wydatki majątkowe
749.642
522.626,31
C.
Nadwyżka/Deficyt (A-B)
-386.458
391.077,04
D.
Finansowanie (D1-D2)
386.458
392.673,57
D1.
 
Przychody ogółem  
z tego
796.118
623.548,57
D11.
 
Kredyty i pożyczki
w tym:
510.000
375.583,13
D111.
 
 
 
Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE
290.000
284.643,13
D12
Inne źródła
w tym
247.965
247.965,44
D121.
Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)
247.965
0
D13
Spłata pożyczek udzielonych
38.153
0
D2.
 
Rozchody ogółem
z tego:
409.660
230.875
D21.
 
 
Spłaty kredytów i pożyczek
w tym:
371.507
230.875
D22.
 
Pożyczki udzielone
38.153
0
                                                                                           
                                                                                               Wójt Gminy Świerczów
                                                                                                    Andrzej Goławski

 
Świerczów,31.07.2007r.
                Obwieszczenie
Wójt Gminy Świerczów na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832) podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy Świerczów za II kwartał 2007r.
 
 
Lp.
 
 
 
Wyszczególnienie
 
 
 
Plan
/w zł/
Wykonanie
/w zł/
A.
Dochody
7.551.909
4.006.956,72
B.
Wydatki (1+2)
7.774.591
3.965.823,39
1.
Wydatki bieżące
7.176.053
3.500.911,67
2.
Wydatki majątkowe
598.538
464.911,72
C.
Nadwyżka/Deficyt (A-B)
-222.682
41.133,33
D.
Finansowanie (D1-D2)
222.682
467.562,44
D1.
 
Przychody ogółem  
z tego
 
619.842
628.905,44
D11.
 
Kredyty i pożyczki
 
w tym:
 
390.000
380.940
D111.
 
 
 
 
Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE
290.000
290.000
D12.
 
 
 
Inne źródła
 
w tym
191.689
247.965,44
D121.
 
Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)
191.689
247.965,44
D13
Spłata pożyczek udzielonych
38.153
0
D2.
 
 
 
Rozchody ogółem
 
z tego:
397.160
161.343
D21.
 
 
 
Spłaty kredytów i pożyczek
 
w tym:
359.007
161.343
D22.
 
Pożyczki udzielone
 
38.153
0
 
 
                                                                                              Wójt Gminy Świerczów
                                                                                                    Andrzej Goławski

 
Świerczów,27.04.2007r.
 
 
 
         Obwieszczenie
 
 
Wójt Gminy Świerczów na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia         30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104    i Nr 169, poz. 1420 z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832) podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy Świerczów za I kwartał 2007r.
 
 

Lp.
Wyszczególnienie
Plan
    /w zł/
Wykonanie
 /w zł/
A.
Dochody
7.246.131
1.999.996,14
B.
Wydatki (1+2)
7.468.813
1.867.943,58
1.
Wydatki bieżące
6.870.275
1.780.120,65
2.
Wydatki majątkowe
598.538
87.822,93
C.
Nadwyżka/Deficyt
(A-B)
-222.682
132.052,56
D.
Finansowanie (D1-D2)
222.682
262.484,44
D1.
Przychody ogółem
z tego:
619.842
338.905,44
D11.
Kredyty i pożyczki
w tym:
390.000
90.940,00
D111.
Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE
290.000
0
D12.
Inne źródła
w tym:
191.689
247.965,44
D121.
Środki na pokrycie deficytu (wolne środki)
191.689
247.965,44
D13.
Spłata pożyczek udzielonych
38.153
0
D2.
Rozchody ogółem
z tego:
397.160
76.421
D21.
Spłaty kredytów i pożyczek
 
359.007
76.421
D22.
Pożyczki (udzielone)
38.153
0