Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Świerczów za 2021 rok

Świerczów, dnia 31 października 2022 r.

 

 

 INFORMACJA

 

z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Świerczów przez Radnych Gminy Świerczów za 2021 rok

 

 

Działając na podstawie art. 24 h ust. 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) dokonano analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy w Świerczowie zobowiązanych do złożenia w terminie do dnia 30 kwietnia br. oświadczeń majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Łącznie zobowiązanych było 14 radnych, którzy złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie tzn. do 30 kwietnia 2022 r. – wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni – w dwóch egzemplarzach. Przewodniczący Rady Gminy również w ustawowym terminie złożył swoje oświadczenie majątkowe Wojewodzie Opolskiemu tj. 28 kwietnia br.

Oświadczenia majątkowe radnych zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świerczowie. Po udostępnieniu treści oświadczeń majątkowych na BIP nie wpłynęły żadne uwagi z zewnątrz.

Zgodnie z art. 24 h ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym jeden egzemplarz oświadczeń majątkowych radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Namysłowie w celu dokonania analizy zawartych w nich danych.

Zgodnie z art. 24 h ust. 3 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Gminy Świerczów przekazano do Wojewody Opolskiego w celu dokonania analizy zawartych w nich danych.
W wyniku, analizy  Wojewody Opolskiego stwierdzono, że oświadczenie majątkowe zostało sporządzone na aktualnym druku, w terminie i w komplecie. Analiza merytoryczna danych nie wykazała naruszeń przepisów prawa.

Do dnia 30 października 2022 r. nie otrzymano analizy oświadczeń majątkowych dokonywanej przez Urząd Skarbowy w Namysłowie.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Janas           

 

Do pobrania:

PDFInformacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Świerczów za 2021 rok