Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Świerczów za 2020 rok

Świerczów, dnia 29 października 2021 r.

 

 INFORMACJA

dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych

przez Radnych Gminy Świerczów za 2020 rok

 

Działając na podstawie art. 24 h ust. 6 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) dokonano analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy w Świerczowie zobowiązanych do złożenia w terminie do dnia 30 kwietnia br. oświadczeń majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Łącznie zobowiązanych było 14 radnych, którzy złożyli oświadczenia majątkowe w ustawowym terminie tzn. do 30 kwietnia 2021 r. – wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni – w dwóch egzemplarzach. Przewodniczący Rady Gminy również w ustawowym terminie złożył swoje oświadczenie majątkowe Wojewodzie Opolskiemu tj. 30 kwietnia br.

Oświadczenia majątkowe radnych zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świerczowie. Po udostępnieniu treści oświadczeń majątkowych na BIP nie wpłynęły żadne uwagi z zewnątrz.

Zgodnie z art. 24 h ust. 6 i 7 ustawy o samorządzie gminnym jeden egzemplarz oświadczeń majątkowych radnych przekazano do Urzędu Skarbowego w Namysłowie w celu dokonania analizy zawartych w nich danych.

Z analizy złożonych oświadczeń majątkowych przez urząd skarbowy wynika, że:

  • jedna osoba podała niezgodną kwotę diet w pkt. VIII;
  • jedna osoba nie wykazała otrzymaną kwotę darowizny środków pieniężnych;
  • jedna osoba nie wykazała dochodu ze sprzedaży papierów wartościowych oraz nie załączyła kopii zeznania PIT-38 za 2020 r.

Zgodnie z art. 24 h ust. 3 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym jeden egzemplarz oświadczenia majątkowego Przewodniczącego Rady Gminy Świerczów przekazano do Wojewody Opolskiego w celu dokonania analizy zawartych w nich danych.
W wyniku, analizy  Wojewody Opolskiego stwierdzono, że w części A w rubryce I złożonego oświadczenia majątkowego, nie wykazano czy wymienione tam zasoby pieniężne stanowią majątek odrębny, czy małżeńską wspólność majątkową. Analiza merytoryczna danych nie wykazała naruszeń przepisów prawa.

Osoby, u których stwierdzono nieprawidłowości zostały o tych nieprawidłowościach poinformowane celem złożenia wyjaśnień i korekt oświadczeń majątkowych wraz z brakującymi dokumentami.

Stwierdzone, nieliczne nieprawidłowości nie skutkowały wobec żadnej osoby koniecznością skierowania wniosku o kontrolę oświadczenia majątkowego do centralnego Biura Antykorupcyjnego, zgodnie z art. 27c ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Janas           

 

Do pobrania:

PDFInformacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Gminy Świerczów za 2020 rok