Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy


                                       ZARZĄDZENIE Nr 5/2017                                     
       WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW
Z DNIA 02 LUTEGO 2017r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów


              Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) zarządza się, co następuje: 

§ 1

Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Świerczów.

§ 2

Regulamin Organizacyjny stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Świerczów.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Świerczów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy  Świerczów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Andrzej Gosławski

PDFRegulamin Organizacyjny.pdf
 

Zmiany:

PDFZarządzenie nr 120/21/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów

PDFZarządzenie nr 120/11/2023 z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie zmiany nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 120/18/2021 z dnia 1 października 2021r. w sprawie zmiany nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 120/10/2021 z dnia 29 marca 2021r. w sprawie zmiany nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów
PDFZarzadzenie nr 120/3/2021 z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie zmiany nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 120/25/2020 z dnia 24 września 2020r. w sprawie zmiany nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 120/18/2020 z dnia 4 czerwca 2020r. w sprawie zmiany nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 120/5/2020 z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie zmiany nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 44/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawi zmiany zarządzenia Nr 5/2017 Wójta Gminy Świerczów z dnia 02 lutego 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 15/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawi zmiany zarządzenia Nr 5/2017 Wójta Gminy Świerczów z dnia 02 lutego 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 12/2018 z dnia 21 maja 2018r. w sprawi zmiany zarządzenia Nr 5/2017 Wójta Gminy Świerczów z dnia 02 lutego 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 25/2017 z dnia 08 listopada 2017r. w sprawi zmiany zarządzenia Nr 5/2017 Wójta Gminy Świerczów z dnia 02 lutego 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 8/2017 z dnia 20 marca 2017r. w sprawi zmiany zarządzenia Nr 5/2017 Wójta Gminy Świerczów z dnia 02 lutego 2017r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świerczów