Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje Projektu Strategii Rozwoju Gminy 2021-2030

Wójt Gminy Świerczów ogłasza konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030

 

Konsultacje są prowadzone w celu przedstawienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030 oraz poznania opinii, zebrania uwag i propozycji zmian w zakresie przedmiotowego projektu.

Konsultacje przeprowadza się w następujących formach:

  1. w formie pisemnej poprzez formularz konsultacyjny - stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia, udostępniony do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Świerczów www.swierczow.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Świerczów (mała sala budynku GOK).

Wypełniony i podpisany formularz uwag wraz z podpisaną klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych należy:

  • przesłać na adres mailowy: ug@swierczow.pl
  • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 17, 46-112 Świerczów
  • dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy Świerczów (mała sala budynku GOK).

 

  1. w formie ustnej lub pisemnej podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2022 r. w godz. 16.00-18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świerczowie.

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030 w okresie konsultacji dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerczów, w serwisie internetowym Gminy Świerczów www.swierczow.pl oraz w Urzędzie Gminy Świerczów w godzinach pracy urzędu gminy.

Uwagi, wnioski i opinie do projektu strategii przyjmowane są w terminie od 5 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. Niezłożenie opinii w terminie oznacza rezygnację z jej przedstawienia.

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi stanowi integralną część formularza zgłaszania uwag.

 

Załączniki:

1. PDFZarządzenie NR 0050/51/2022 Wójta Gminy Świerczów z dnia 4 maja 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030
2. PDFStrategia Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021- 2030
3. DOCXFormularz Konsultacyjny Projektu Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030
4. PDFStrategia Rozwoju Gminy Świerczów

PDFRaport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Świerczów