Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Samorządowe kadencja 2014 - 2018 r.

PDFZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW.pdf
PDFUchwała Nr 10-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bąkowicach.pdf
PDFUchwała nr 9-2014 Gminej Komisji Wyborczej w Świerczowie z dnia 18 listopada 2014 r..pdf o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Świerczów w 30 listopada 2014 r.PDFZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY ŚWIERCZÓW.pdf
PDFZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W WYBORACH WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW.pdf
PDFINFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST.pdf
PDFINFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW.pdf
PDFINFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH RAD POWIATÓW.pdf
PDFINFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD GMIN I MIAST NIEBĘDĄCYMI MIASTAMI NA PRAWACH POWIATU.pdf
PDFUchwała Nr 8 - 2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Świerczowie.pdf
PDFObwieszczenie w sprawie zmiany Obwieszczenia Wójta Gminy Świerczów z dnia 2 września 2014 r..pdf

PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Świerczów.pdf w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie z dnia 24 października 2014 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Świerczów.pdf w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
PDFUchwała nr 6-2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie z dnia 22 października 2014 r.pdf w sprawie powołania Obwodowych Komisji  Wyborczych  do przeprowadzenia wyborów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików, województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych  na dzień 16 listopada 2014 r. 
PDFObwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Opolskiego.pdf w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
PDFInformacja o wylosowanych składach obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDFKomunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie w sprawie losowania w celu przyznania numerów listom kandydatów na radnych zgłoszonych przez komitety wyborcze.pdf
PDFKomunikat o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDFInformacja dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych i Osób Upoważnionych przez Pełnomocników Komitetów Wyborczych.pdf
PDFZarządzenie nr 356-2014 Wójta Gminy Świerczów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie podania informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDFSkład oraz siedziba Gminnej Komisji Wyborczej.pdf
PDFSkład oraz siedziba Pwiatowej Komisji Wyborczej.pdf 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Świerczów z dnia 2 września 2014 r w sprawie podziału Gminy Świerczów na okręgi wyborcze.pdf

PDFZarządzenie Nr 341-2014 Wójta Gminy Świerczów z dnia 29 Sierpnia 2014 r..pdf w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFKalendarz wyborczy.pdf

Kalendarz wybranych czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniuPDFKomunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Świerczowie w sprawie losowania w celu przyznania numerów listom kandydatów na radnych zgłoszonych przez komitety wyborcze.pdf

Sposób zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzór zgłoszenia oraz zasady powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych w 2014 r.

Tworzenie komitetów wyborczych

PDFZarządzenie nr 37-14 Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach 2014 r. do sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim.pdf