Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego inwestorem jest Fałkopol z Fałkowic

Pokój, 6 lipca 2020 r.

SG.VI.6220.08.2019/2020

 

Zawiadomienie

poprzez obwieszczenie

o zebraniu materiału dowodowego

 

Na podstawie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256, z późn zm.) w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana projektu budowlanego pt. przebudowa z rozbudową istniejących budynków chlewni na kurnik niosek s silosami paszy (obiekt nr 1,2 I etap inwestycji) na działce nr 226, k.m. 2, obręb Fałkowice, gm. Pokój (do zmiany pozwolenia na budowę Starosty Namysłowskiego nr AB.6740.46.161.2013 z dnia 14.06.2013 r. )-instalacji doi chowu i hodowli ku nieśnych w licznie nie mniejszy niz 210 DJP Gospodarstwa Rolnego "FAŁKOPOL" Waldemar Cieplik, 46 - 034 Fałkowice 109",
Wójt Gminy Pokój zawiadamia

 

strony postępowania,

że tutejszy Organ zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256, z późn zm.) organ administracji obowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałem dowodowymi dotyczącym sprawy, w tym uzyskanymi opiniami można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w Pokoju, przy ul. Sienkiewicza 8, biuro nr 40 oraz zgłosić swoje uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia (t.j. po 14 dniach od dnia publicznego ogłoszenia) t.j. w terminie
od 22 lipca 2020 do 28 lipca 2020 r. w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 7.30 - 15.30, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu godziny).

 

Wójt Gminy Pokój

/-/             

Barbara Zając   

 

Otrzymują:

  1. strony postępowania-gminy .Świerczów

  2. a/a