Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28.06.2020 r.

INFORMACJA
o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów
na członków obwodowych komisji wyborczych

 

Zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020 r. stanowiącym załącznik do Postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 12 czerwca 2020 r.

Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz zasady powoływania tych komisji szczegółowo określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (M. P. z 2019 r. poz. 267 i 771 oraz z 2020 r. poz. 249).

W związku z powyższym zgłoszenia kandydatów na członków komisji są przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Gminy.

W dniu 12.05.2020 (piątek) Urząd Gminy czynny jest w godzinach 715 - 1415

 

 


PDFObwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.
 

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Opolu w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 12 czerwca 2020 w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Świerczów z dnia 10 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r

PDFHarmonogram Dyżurów Urzędnika Wyborczego

PDFŚwierczów - zmiana siedzib.pdf

PDFZarządzenie nr 0050-56-2020 z dnia 4 czerwca 2020.pdf w sprawie zapewnienia na obszarze Gminy Świerczów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFPostanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dzień wyborów wyznaczono na niedzielę 28 czerwca 2020 r.
 

Do pobrania:

PDFInformacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
DOCXZałącznik nr 1 wniosek o zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju
DOCXZałącznik nr 2 wniosek o zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą
 

PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

PDFInformacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
PDFZałącznik nr 1 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP.pdf
DOCZałącznik nr 1 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP.doc
PDFZałącznik nr 2 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP.pdf
DOCXZałącznik nr 2 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP.docx
 

PDFUstawa z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego