Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nowe wzory deklaracji i informacji podatkowych od 1 lipca 2019 r.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości).

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r.

Z dniem 1 lipca 2019 r. wprowadzona została również powszechna możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny, od nieruchomości.

Informacje i deklaracje na podatek rolny, leśny, od nieruchomości składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesyłać za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej (ePUAP) na adres /yil8537bi6/SkrytkaESP lub na adres email Urzędu Gminy w Świerczowie: 

Informacje i deklaracje składane w wersji elektronicznej należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

Wzory formularzy zostały wprowadzone:

Uwaga:

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy w Świerczowie Nr XIII/53/2015 z dnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego zmienioną uchwałą Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXI/167/2017 z dnia 28 grudnia 2017r.