Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:
Generowanie formularza

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

AWniosek
Wniosek za rok:
Okres rozliczeniowy:
luty
sierpień
Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.Nr 52, poz.379)
Termin składania: 1-31 marca, 1-30 września
Miejsce składania wniosku: wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego
IMIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
IIDANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Osoba fizyczna Osoba prawna (producent rolny)
Nazwisko
Imię
Drugie Imię
NIP
PESEL
Numer dowodu osobistego
Wydający dowód osobisty
Numer innego dowodu stwierdzającego tożsamość
Wydający innego dowodu stwierdzającego tożsamość
IVOŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH
Ilość hektarów, których jestem posiadaczem
Ilość arów, których jestem posiadaczem
Ilość hektarów, których jestem współposiadaczem
Ilość arów, których jestem współposiadaczem
Stan na rok:
Położenie obszarów rolnych:
VINFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Ilość załączników:
Dodawnie załączników (maksymalny rozmiar dodawanych załączników nie może przekroczyć 1,3MB)
Maksymalny rozmiar załączników nie może przekroczyć 1,3MB
VISPOSÓB WYPŁATY ZWROTU PODATKU:
Proszę o wypłacenie zwrotu podatku w gotówce
Proszę o przekazanie zwrotu podatku na rachunek bankowy
VIIIZGODA WSPÓŁPOSIADACZY NA WYPŁATĘ ZWROTU PODATKU
1)
2)
3)
4)
5)
6)
IXOŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
1) znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 Kodeksu karnego;
2) znane mi są zasady przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Data:

Przepisz kod widoczny na poniższym obrazku:
captcha
Trwa przesyłanie plików
Proszę czekać.
Trwa przetwarzanie danych
Proszę czekać
Rozwiń rejestr zmian strony