Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport i utylizację

 

Świerczów, dnia 20.06.2014 r.
RIM.271.8.2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wójt Gminy Świerczów zawiadamia, iż w prowadzonym postępowaniu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających  azbest z terenu Gminy Świerczów poprzez demontaż, transport  i utylizacjęjako najkorzystniejszą ofertę wybrano:
 
Ofertę nr 2 obejmującej wykonanie: Zadanie nr 1, 2, 3
 
PRO-EKO Serwis Sp. z o.o.
Bierzewice 62
09-500 Gostynin

Wybrane oferty przy zastosowaniu kryterium „cena 100%” otrzymały największą liczbę punktów, spełniając wszystkie wymogi SIWZ - 100 pkt.
 
    Zadanie Nr 1- cena: 18 713,60 zł
    Zadanie Nr 2- cena : 17 896,00 zł
    Zadanie Nr 3- cena:  8 196,50 zł
 
Łączna cena: 44 806,10 zł brutto (czterdzieści cztery tysiące osiemset sześć zł 10/100)  
 
Ponadto zostały złożone następujące oferty:
 
Oferta nr 1 obejmującej wykonanie: Zadanie nr 1, 2, 3
 
Zakład Gospodarki Komunalnej
„GRONEKO”
Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski
Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie
 
Zadanie nr 1: Kryterium - cena, łączna ilość punktów 78,31
Zadanie nr 2: Kryterium - cena, łączna ilość punktów 76,68
Zadanie nr 3: Kryterium - cena, łączna ilość punktów 77,66
 
Oferta nr 3 obejmującej wykonanie: Zadanie nr 1
 
Usługi Ogólnobudowlane
Czesława Przeździk
Biestrzykowice, ul. Główna 14c/3
46-112 Świerczów
 
Zadanie nr 1: Kryterium - cena, łączna ilość punktów 70,30
 
Ustalam termin podpisania umowy po upływie pięciu dni od dnia otrzymania niniejszej informacji.

Wójt Gminy
Barbara Bednarz