Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Rok 2014

PDFuchwała nr 574-2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2014r..pdf w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerczów
PDFuchwała nr 573-2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2014r..pdf w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2015r.
PDFuchwała nr 572-2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 10 grudnia 2014r..pdf w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2015r.

PDFUchwała Nr 293 -2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 14 sierpnia 2014 r.pdf w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Świerczów

PDFUchwała Nr 206-2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 maja 2014 r.pdf  w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Świerczowie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Świerczów z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

PDFUchwała Nr 139-2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 24 kwietnia 2014 r..pdf w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2013 rok.

PDFUchwała Nr 31-2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 29 stycznia 2014 r.pdf w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świerczów

 
Metryczka
 • wytworzono:
  12-06-2014
  przez: Robert Stefanów
 • opublikowano:
  12-06-2014 09:03
  przez: Robert Stefanów
 • zmodyfikowano:
  16-01-2019 14:01
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 2461
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl