Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego

 

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
USC.5366.2012.TC
Wydanie zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, pokój nr 1, tel. 77/4196170, e-mail usc@swierczow.pl
Podstawa prawna
1. ustawa z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.Dz.U. z 2011r. nr 212, poz. 1264).
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.
Wymagane dokumenty

1. wypełniony formularz wniosku.
2. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).
3. dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

Formularz do pobrania
Wysokość opłaty skarbowej
24,00- za zaświadczenie
Formy płatności
Kasa urzędu: Urzędu Gminy w Świerczowie , ul.Brzeska 48, pokój nr 8, w godz. 7.10 - 15.00
Rachunek bankowy: Urzędu Gminy w  Świerczowie
 BS Świerczów Nr konta: 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017
Termin składania dokumentów
 na bieżąco
Termin załatwienia sprawy
W terminie do 7 dni wydawane jest odpowiednio:
1. Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku.
2. Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
3. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia
Dodatkowe informacje

1. Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:
o Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku.
o Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.
2. Ww. zaświadczenia wydaje się na wniosek:
o Sądu lub innego organu państwowego.
o Osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony.
o Wstępnego (rodzica, dziadka, babci), zstępnego (dziecka, wnuka), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego.
3. Zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
4. W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Tryb odwoławczy
Do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia.
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Podmiot udostępniający: Kierownik USC
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Cieplik
Data wytworzenia: 2012-05-30

Metryczka
  • opublikowano:
    31-05-2012 12:36
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×