Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
USC.5356.2012.TC
Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
Komórka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, pokój nr 1, tel. 77/4196170, e-mail usc@swierczow.pl
Podstawa prawna
1.ustwa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. nr 90 poz.450 z późn. zm.)
2.Rozporzadzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r.   w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich   dokumentów (Dz.U. nr 277 poz.2743)  
Wymagane dokumenty
1.Dowody osobiste jubilatów.
2.Odpis skrócony aktu małżeństwa, o ile nie został sporządzony w miejscowym USC.
Formularz do pobrania
Brak
Wysokość opłaty skarbowej
Brak
Formy płatności
nie dotyczy
Termin składania dokumentów
na bieżąco
Termin załatwienia sprawy
Po otrzymaniu medali z Kancelarii Prezydenta RP organizowana jest uroczystość wręczenia medali w siedzibie miejscowego USC . 
Wręczenia medali dokonuje prezydent miasta lub jego przedstawiciel.
 
Dodatkowe informacje
1. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat
w jednym związku małżeńskim.
2. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Urzędu Wojewody Opolskiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.
Tryb odwoławczy
nie dotyczy
 

Podmiot udostępniający: KIerownik USC
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Cieplik
Data wytworzenia: 2012-05-30
Metryczka
  • opublikowano:
    31-05-2012 12:33
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×