Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca


 

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
USC.5352.2012.TC
Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca
Komórka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, pokój nr 1, tel. 77/4196170, e-mail usc@swierczow.pl
Podstawa prawna
1.ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. nr 9, poz.59 z późn.zm.).
2.ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.Dz.U. z 2011r. nr 212, poz. 1264).
Wymagane dokumenty
1.dokumenty tożsamości matki dziecka i jej męża (do wglądu),
2.odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego,
3.odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego.
Wyżej wymienione odpisy podlegają opłacie    skarbowej.
Formularz do pobrania
Wysokość opłaty skarbowej
Zwolnione od opłaty skarbowej
Formy płatności
Kasa urzędu: Urzędu Gminy w Świerczowie , ul.Brzeska 48, pokój nr 8, w godz. 7.10 - 15.00
Rachunek bankowy: Urzędu Gminy w  Świerczowie
 BS Świerczów Nr konta: 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017
Termin składania dokumentów
na bieżąco
Termin załatwienia sprawy
niezwłocznie
Dodatkowe informacje
1.Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne jeżeli nosi ono nazwiska ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka  przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.
2.Oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, można złożyć przed każdym kierownikiem USC na terenie RP.
3.Oświadczenia muszą złożyć małżonkowie wspólnie.
4.Jeżeli dziecko, któremu ma być nadane nazwisko męża matki ukończyło lat 13, do ważności tej czynności potrzebna jest jego zgoda wyrażona osobiście.
5.Protokół przyjęcia oświadczeń w/w osób stanowi podstawę naniesienia do aktu urodzenia wzmianki o nadaniu nazwiska męża matki. Wzmianka zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczeń – jeżeli dziecko urodziło się w miejscu przyjmowania oświadczeń. W sytuacji, gdy dziecko urodziło się poza miejscem przyjmowania oświadczeń – protokół przekazywany jest niezwłocznie do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego .
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który to rozstrzygnięcie wydał.

Podmiot udostępniający: Kierownik USC
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Cieplik
Data wytworzenia: 2012-05-30

Metryczka
  • opublikowano:
    31-05-2012 12:33
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×