Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Odtworzenie treści polskiego aktu małżeństwa

 

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
USC.5351.2.2012.TC
Odtworzenie treści polskiego aktu małżeństwa
Komórka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, pokój nr 1, tel. 77/4196170, e-mail usc@swierczow.pl
Podstawa prawna
1. ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. nr 212, poz. 1264).
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.Dz.U.  z 2000r. nr 98, poz.1071 z późn.zm.).
3. ustawa z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635 z późn.zm.). 
Wymagane dokumenty
1. Wniosek o odtworzenie treści polskiego aktu małżeństwa.
2. Oświadczenie Wnioskodawcy,że dotychczas  nie występował z wnioskiem o odtworzenie aktu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
3. Zaświadczenie z USC właściwego dla sporządzenia aktu odtworzonego w zaginionej lub zniszczonej księdze ,stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie księgi (w przypadku aktów z terenów ,które pozostały w granicach byłego ZSRR należy uzyskać zaświadczenie z USC Warszawa Śródmieście lub/i Łodzi Śródmieście stwierdzające ,że akt wcześniej nie został odtworzony)
4. Dowody (dokumenty, zeznania świadków) potwierdzające sporządzenie aktu, zaginięcie bądź zniszczenie całości lub części księgi stanu cywilnego, w której akt był sporządzony.
5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
6.  Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
Formularz do pobrania
Wysokość opłaty skarbowej
 39,00 zł - decyzja.
Formy płatności
Kasa urzędu: Urzędu Gminy w Świerczowie , ul.Brzeska 48, pokój nr 8, w godz. 7.10 - 15.00
Rachunek bankowy: Urzędu Gminy w  Świerczowie
 BS Świerczów Nr konta: 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017
Termin składania dokumentów
 na bieżąco
Termin załatwienia sprawy
do 1 miesiąca
Dodatkowe informacje

1. W razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, odtwarza się treść aktu małżeństwa wraz ze wzmiankami dodatkowymi na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.
2. Treść odtworzonego aktu małżeństwa wraz ze wzmiankami dodatkowymi wpisuje się do ksiąg stanu cywilnego urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu w zaginionej lub zniszczonej księdze.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia- za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Podmiot udostępniający: Kierownik USC
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Cieplik
Data wytworzenia: 2012-05-30

Metryczka
  • opublikowano:
    31-05-2012 12:33
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×