Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Uznanie ojcostwa


 

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
USC.5352.2012.TC
Uznanie ojcostwa
Komórka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, pokój nr 1, tel. 77/4196170, e-mail usc@swierczow.pl
Podstawa prawna
1.ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. nr 9, poz.59 z późn.zm.).
2.ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.Dz.U. z 2011r. nr 212, poz. 1264).
Wymagane dokumenty
1.wypełniony formularz wniosku,
2.dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu),
3.odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka jest panną,
4.odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka z adnotacją o rozwodzie, jeżeli matka jest rozwiedziona i od rozwodu upłynęło 300 dni,
5.odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zgonie męża lub odpis skrócony aktu zgonu męża,  jeżeli matka jest wdową i od śmierci męża upłynęło 300 dni,
6.odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli urodziło się poza  gminą Świerczów,
Odpisy aktów są wymagane w przypadku, jeżeli  zdarzenia miały miejsce   poza  gminą Świerczów .
Wyżej wymienione odpisy podlegają opłacie skarbowej.
Formularz do pobrania
Wysokość opłaty skarbowej
Zwolnione od opłaty skarbowej
Formy płatności
Kasa urzędu: Urzędu Gminy w Świerczowie , ul. Brzeska 48,        pokój nr 8, w godz. 7.10 - 15.00
Rachunek bankowy: Urzędu Gminy w Świerczowie
 BS Świerczów Nr konta: 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017
Termin składania dokumentów
na bieżąca
Termin załatwienia sprawy
niezwłocznie
Dodatkowe informacje
1.Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
2.Uznać ojcostwo można:
a.jezeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone,
b.gdy nie toczy się przed sądem sprawa o ustalenie ojcostwa.
3.Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa może złożyć również osoba, która  ukończyła 16 rok życia a nie osiągnęła pełnoletności, wyłącznie przed sądem opiekuńczym.
4.Dziecko,   które ukończyło 13 lat musi wyrazić zgodę na zmianę nazwiska przy uznaniu ojcostwa.
5.Zgodnie z art. 62 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.): a.  jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. b. jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. c. domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa .
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

Podmiot udostępniający: Kierownik USC
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Cieplik
Data wytworzenia: 2012-05-22

Metryczka
  • opublikowano:
    31-05-2012 12:35
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl