Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie zgonu

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
USC.5352.2012.TC

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie zgonu

Komórka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, pokój nr 1, tel. 77/4196170, e-mail usc@swierczow.pl
Podstawa prawna
1.ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. nr 212, poz. 1264).
2.ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.Dz.U. z 2000r. nr 98, poz.1071 z późn.zm.).
3.ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz.1635 z późn.zm).
Wymagane dokumenty
1.Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie zgonu.
2.  Odpis zupełny aktu małżeństwa rodziców, jeżeli dziecko korzysta z domniemania pochodzenia od męża matki lub odpisy zupełne aktów urodzenia   ojca i matki w przypadku dziecka nie pochodzącego z małżeństwa.Odpisy aktów są wymagane w przypadku, jeżeli zdarzenia  
miały miejsce poza USC w Świerczowie .
         Wyżej wymienione odpisy podlegają opłacie  
3.Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
4.Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
Formularz do pobrania
Wysokość opłaty skarbowej
39,00 zł.- decyzja
Formy płatności
Kasa urzędu: Urzędu Gminy w Świerczowie , ul. Brzeska 48,        pokój nr 8, w godz. 7.10 - 15.00
Rachunek bankowy: Urzędu Gminy w Świerczowie
 BS Świerczów Nr konta: 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017
Termin składania dokumentów
na bieżąco
Termin załatwienia sprawy
do 1 miesiąca.
Dodatkowe informacje
W akcie stanu cywilnego nie można dokonywać żadnych zmian, chyba że ustawa stanowi inaczej. Można jedynie sprostować oczywisty błąd pisarski.
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Opolskiego   w terminie 14 dni od   dnia jej doręczenia   -   za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Podmiot udostępniający: Kierownik USC
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Cieplik
Data wytworzenia: 2012-05-23

Metryczka
  • opublikowano:
    31-05-2012 12:35
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl