Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestracja zgonu

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
USC.5351.3.2012.TC
 

Rejestracja zgonu

Komórka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, pokój nr 1, tel. 77/4196170, e-mail usc@swierczow.pl
Podstawa prawna
1.stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011r. nr 212, poz. 1264).
2.rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz.884 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty
1.arta statystyczna do karty zgonu wydana przez lekarza,
2.dowód osobisty osoby zmarłej ( ważny paszport w przypadku zgonu cudzoziemca),
3.dowód osobisty (paszport) osoby zgłaszającej zgon.
Formularz do pobrania
 Brak
Wysokość opłaty skarbowej
Zwolnione od opłaty skarbowej
Formy płatności
Nie dotyczy
Termin składania dokumentów
Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
Termin załatwienia sprawy
niezwłocznie
Dodatkowe informacje
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
Małżonek lub dzieci zmarłego.
Najbliżsi krewni lub powinowaci.
Osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon.
Osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały.
Administrator domu, w którym nastąpił zgon.
Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu.
Tryb odwoławczy
Nie dotyczy
 

Podmiot udostępniający: Kierownik USC
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Cieplik
Data wytworzenia: 2012-05-23
Metryczka
  • opublikowano:
    31-05-2012 12:34
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl