Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Brzeska 48, pokój nr 4
46-112 Świerczów

tel. +48 77 419 61 70, +48 77 419 61 79
faks +48 77 419 61 84
e mail: 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek

 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk (skan wydruku)  przelewu bankowego.

Opłata:

Wysokość opłaty skarbowej:

 • zaświadczenie o stanie cywilnym – 38 zł

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Płatności można dokonać:

 • gotówką

 • przelewem na konto: 

Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów

Bank Spółdzielczy w Świerczowie 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy (np. odpis skrócony  aktu urodzenia Jana Nowaka )

Opłatę skarbową dokonaną z zagranicy przelewem bankowym międzynarodowym należy wpłacić na konto:

Gmina Świerczów
kod Swift (BIC) POLUPLPR
IBAN PL  19 8890 1024 0016 1176 2003 0017

 

Czas załatwienia sprawy:

Zaświadczenie o stanie cywilnym dla osoby, której wszystkie akty stanu cywilnego zostały przeniesione do rejestru stanu cywilnego wydawane są niezwłocznie.
Zaświadczenia dla osoby, której w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innych usc i nie zostały jeszcze przeniesione do rejestru stanu cywilnego - wydawane są w terminie do 10 dni roboczych.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

Dodatkowe informacje:

Wniosek można złożyć w następującej formie:

 • osobiście w USC,

 • listownie przez operatora pocztowego,

 • za pomocą platformy ePUAP.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Z wnioskiem może wystąpić osoba, której zaświadczenie o stanie cywilnym dotyczy.

Zaświadczenie o stanie cywilnym w formie elektronicznej może być wykorzystane wyłącznie w systemach informatycznych instytucji do których jest przekazywane. Wydruk takiego zaświadczenia nie jest dokumentem urzędowym.

Kategoria archiwalna: B5

Metryczka
 • wytworzono:
  31-05-2012
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • opublikowano:
  31-05-2012 12:34
  przez: Robert Stefanów
 • zmodyfikowano:
  26-05-2020 14:45
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 2903
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl