Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa


 

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
USC.5352.2012.TC
Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
Komórka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, pokój nr 1, tel. 77/4196170, e-mail usc@swierczow.pl
Podstawa prawna
1.ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. nr 9, poz.59 z późn.zm.).
2.ustawa z dnia 29 września 1986r. -  Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.Dz.U. z 2011r. nr 212, poz. 1264).
3.ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn.zm.).
Wymagane dokumenty
1.wypełniony formularz wniosku,
2.dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty,
3.dokumenty potwierdzające powody wymienione w uzasadnieniu wniosku.
Formularz do pobrania
Wysokość opłaty skarbowej
39,00 zł - decyzja
Formy płatności
Kasa urzędu: Urzędu Gminy w Świerczowie , ul. Brzeska 48,        pokój nr 8, w godz. 7.10 - 15.00
Rachunek bankowy: Urzędu Gminy w Świerczowie
 BS Świerczów Nr konta: 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017
Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku
Termin składania dokumentów
na bieżąco
Termin załatwienia sprawy
niezwłocznie
Dodatkowe informacje
Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.
Tryb odwoławczy
Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o przyczynach odmowy kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.
O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.


 

Podmiot udostępniający: Kierownik USC
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Cieplik
Data wytworzenia: 2012-05-23

 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  31-05-2012
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • opublikowano:
  31-05-2012 12:34
  przez: Robert Stefanów
 • zmodyfikowano:
  28-11-2018 12:53
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 2665
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl