Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestracja urodzenia


 

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
, www.swierczow.pl
USC.5351.2012.TC
Rejestracja urodzenia
Komórka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, pokój nr 1, tel. 77/4196170, e-mail usc@swierczow.pl
Podstawa prawna
1. ustawa z dnia 29 września 1986r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.Dz.U. z 2011r. nr 212, poz. 1264).
2. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. z 1998 r. Nr 136, poz.884 z późn. zm.).
3. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty
1. pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka,
2. dowody osobiste rodziców dziecka (do wglądu),
3. odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka, jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa,
4. odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka jest panną,
5. odpis skrócony aktu zgonu męża, jeżeli matka jest wdową,
6. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji, jeżeli matka jest rozwiedziona lub pozostaje w separacji.
Odpisy aktów są wymagane w przypadku, jeżeli zdarzenia miały miejsce poza gminą Świerczów. Wyżej wymienione odpisy podlegają opłacie skarbowej.
Formularz do pobrania
 Brak
Wysokość opłaty skarbowej
Zwolnione od opłaty skarbowej
Formy płatności
Kasa urzędu: Urzędu Gminy w Świerczowie , ul. Brzeska 48,        pokój nr 8, w godz. 7.10 - 15.00
Rachunek bankowy: Urzędu Gminy w Świerczowie
 BS Świerczów Nr konta: 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017
Termin składania dokumentów
Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciagu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastapić w ciągu 3 dni.
Termin załatwienia sprawy
niezwłocznie
Dodatkowe informacje
Jeżeli przy rejestracji urodzenia ma nastąpić uznanie ojcostwa należy spełnić także wymogi określone w karcie opisu procedury przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa .
Bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego przysługują 3 egzemplarze odpisu skróconego aktu urodzenia.
Tryb odwoławczy
Do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Podmiot udostępniający: Kierownik USC
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Cieplik
Data wytworzenia: 2012-05-22
 
Metryczka
 • wytworzono:
  31-05-2012
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • opublikowano:
  31-05-2012 12:34
  przez: Robert Stefanów
 • zmodyfikowano:
  03-01-2019 08:24
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 2623
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl