Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa

bip_swier_758_982_081008122312.jpeg
Urząd Gminy w Świerczowie
Urząd Stanu Cywilnego
Ul. Brzeska 48
46-112 Świerczów
Tel. 774196179, 774196170
Fax. 774196184
USC.5352.2012.TC
Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Komórka odpowiedzialna
Urząd Stanu Cywilnego
Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, pokój 1,
tel. 77/4196170, e-mail usc@swierczow.pl
Podstawa prawna
1. ustawa z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. nr 9, poz.59 z późn.zm.).
2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty
1. dowód osobisty,
2. prawomocne orzeczenie rozwodu,
3. odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli był sporządzony w innym Urzędzie. Stanu Cywilnego, odpis podlega opłacie skarbowej ,
4. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
Formularz do pobrania
Wysokość opłaty skarbowej
11,00 zł - czynność urzędowa.
Formy płatności
Kasa urzędu: Urzędu Gminy w Świerczowie , ul. Brzeska 48,        pokój nr 8, w godz. 7.10 - 15.00
Rachunek bankowy: Urzędu Gminy w Świerczowie
 BS Świerczów Nr konta: 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017
Termin składania dokumentów
do 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego
Termin załatwienia sprawy
niezwłocznie
Dodatkowe informacje
W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego na terenie RP oraz przed polskim konsulem.
Tryb odwoławczy
Odmowa przyjęcia oświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który to rozstrzygnięcie wydał .

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Świerczów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Cieplik
Data wytworzenia: 2012-05-24

 

Metryczka
  • opublikowano:
    31-05-2012 12:34
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl