Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Szacowanie szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę - Koło łowieckie Dzik w Pokoju

Zarząd Koła Łowieckiego Nr 14 "DZIK" w Pokoju informuje, że zgłaszanie szkód łowieckich odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach a mianowicie :

1.      Podania zgłoszenia szkody składa się u Pana Leszka Andruszków  zam. Miejsce
         ul. Namysłowska m 27, 46-112 Świerczów w książce "Zgłaszanie Szkód Łowieckich" lub
         wysyła na adres koła listem poleconym z potwierdzeniem odbioru ( Koło Łowieckie "Dzik" w
         Pokoju ul. Wolności 4/2, 46-034 Pokój )
2.      Zgłoszenie szkody następuje na piśmie z podaniem danych właściciela, numerów  działek,
         powierzchni upraw, i ich położenia a także datę zgłoszenia.
3.      Zgłoszenie szkody winno nastąpić na minimum 7 dni przed planowanym zbiorem.
4.      Koło ma 7 dni na dokonanie szacowania zgłoszonej szkody.
5.      Wypłata odszkodowania następuje w kasie koła po przyjęciu i podpisaniu ostatecznego
         protokółu szacowania przez rolnika oraz osobę lub zespół szacujący i dostarczeniu go do kasy
         koła.
Metryczka
  • opublikowano:
    28-03-2014 10:05
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl